29.10.2015 ►Biratnagar ►Travel Instructions for Saints

Posted: 29.10.2015
Updated on: 04.01.2016

News in Hindi:

2015.10.29 Biratnagar. Travel Instructions

Travel instructions for saints - after chaturmas - by Acharya Mahashraman:

 1. Sadhvi Pramilakumari ji, Sadhvi Animashree ji, Sadhvi Mangal Pragya ji, Sadhvi Trishala Kumari ji shall move towards Kishanganj, Bihar area.
 2. Sadhvi Sarojkumari ji, Sadhvi Suprabha ji, Sadhvi Amitprabha ji, Sadhvi Kundanrekha ji, Sadhvi Sanghprabha ji, Sadhvi Somyasha ji, and Sadhvi Ujjwalprabha ji shall go towards Thali area.
 3. Sadhvi Shubhvati ji & Sadhvi Madhurekha ji shall move to Jodhpur.
 4. Muni Harshlal ji, Muni Ravindra Kumar ji, Sadhvi Dhanshree ji & Sadhvi Gunmala ji shall move towards Udaipur.
 5. Sadhvi Jayprabha ji towards Bikaner region.
 6. Muni Vijayraj ji shall travel to Rajgarh - Sadulpur.
 7. Sadhvi Mangal Prabha ji shall travel towards Jaipur.
 8. Sadhvi Vidhyavati (Second) towards North Karnataka.
 9. Muni Munisuvrata & Muni Ranjeet Kumar ji shall go towards Karnataka.
 10. Sadhvi Suman shree ji & Sadhvi Pramod shree ji towards Haryana region.
 11. Muni Rakesh Kumar ji swami & Sadhvi Kanak shree ji 'ladnun' will move towards Ahmedabad.
 12. Muni Suresh Kumar ji swami, Ramesh Kumar ji and Sadhvi Jinrekha ji shall move towards Makes, Madhya Pradesh.
 13. Sadhvi Sangeet shree ji, Sadhvi Swarnrekha ji, Sadhvi Guptiprabha ji shall move towards Chhattisgarh.
 14. Sadhvi Satyavati ji towards Khandesh, Maharashtra.
 15. Sadhvi Labdhishree ji shall move towards Maharashtra.

Except special instructions, all others monks will travel in their own region as per prescribed guidelines.

Note:

Some instructions has already been issued personally.

Share this page on: