2015 ►Terapanth Chaturmas ►Diksha between Chaturmas 2014 to 2015

Posted: 10.11.2015

S.N.

Name

Native

Terapanth Serial #

Date of Diksha

Place of Diksha

Samvat Tithi

1

Sadhvi Vishad Chetana Shree

Biratnagar

1839

16.07.2014[1]

Ladnun

Shravan Krishana-5 Samvat 2071

2

Muni Pavan Kumar

Lunkaransar

862

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

3

Sadhvi Vidit Prabha

Sayra

1840

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

4

Sadhvi Shatabdi Prabha

Arani

1841

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

5

Sadhvi Laghav Prabha

Bangalore

1842

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

6

Sadhvi Rashmi Prabha

Pallavaram

1843

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

7

Sadhvi Naitik Prabha

Sindhanur

1844

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

8

Sadhvi Manasvi Prabha

Bangalore

1845

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

9

Sadhvi Kumud Prabha

Delhi

1846

5.10.2014

Delhi

Asoj Krishna-12 Samvat-2071

10

Muni Nikunj Kumar

Bav

863

2.11.2014

Delhi

Kartik Shukla-10 Samvat 2071

Footnotes:
[1]
Share this page on: