12.02.2016 ►Kishanganj ►Acharya Mahashraman ►Seva Kendra Announcements- Maryada Mahotsav 2016

Posted: 12.02.2016
Updated on: 09.01.2018

Kishanganj: 12.02.2016

Ladnun Seva kendra- Sadhvi Ujjwal Prabha
Bidasar- Sadhvi Amit Prabha, Sadhvi Som Yasha
Rajaldesar- Sadhvi Kundan Rekha
Sri Dungargarh- Sadhvi Suprabha
Gangashahar- Sadhvi Prabal Yasha, Sadhvi Lajjavati
Chhapar- Muni Madan Kumar
Jvb, Ladnun- Muni Vimal Kumar.

Chaturmas for Seva Kendra, 152 Maryada Mahotsav 2016, Maryada Mahotsav Samvasaran.

Share this page on: