12.02.2016 ►Kishanganj ►Acharya Mahashraman ►Seva Kendra Ordiance

Posted: 12.02.2016
Updated on: 09.01.2018

Kishanganj: 12.02.2016

One the first day of 152nd Maryada Mahotsava Sewa Kendra Ordiance for the year 2016 by His Holiness Acharya Mahashraman as below -
1. Sadhvi Ujjaval Prabha - Ladnun
2. Sadhvi Lajjavati, Sadhvi Prabal Yasha - Gangashahar
3. Sadhvi Amit Prabha, Sadhvi Som Yasha - Bidasar Samadhi Kendra
4. Sadhvi Suprabha - Sri Dungargarh
5. Sadhvi Kundan Rekha - Rajaldesar
6. Muni Madan Kumar - Chhapar
7. Muni Vimal Kumar - Jain Vishva Bharti, Ladnun

Share this page on: