14.02.2016 ►Richhed/Vijayvada/Khamgaon/Ahemdabad/Thane/Vasai/Rajsamand/Dombivali/Bangalore/Jodhpur/Kachh/Mangalore ►Maryada Mahotsava Celebration

Posted: 21.02.2016
Updated on: 09.01.2018

Richhed/Vijayvada/Khamgaon/Ahemdabad/Thane/Vasai/Rajsamand/Dombivali/Bangalore/Jodhpur/Kachh/Mangalore: 14.02.2016

152nd Maryada Mahotsav celebrated.

Sadhvi Punya Prabha at Richhed.

under presence of Sadhvi Dhan Shree.

Sadhvi Sangeet Shree.

Muni Jinesh Kumar and Muni Parmanand Kumar.

Muni Sanjay Kumar, Muni Prasann Kumar, Muni Prakash Kumar.

Sadhvi Sudarshana Shree ji.

Sadhvi Kundan Rekha.

Sadhvi Vinay Shree, Sadhvi Chand Kanvar, Sadhvi Gulab Kanvar/ Sadhvi Shubhvati.

Muni Bhupendra Kumar and Muni Jatan Kumar.

Sadhvi Lalit Prabha, Sadhvi Amit Shree, Sadhvi Divya Yasha.

Sadhvi Pragya Shree.

Muni Gyanendra Kumar.

Sadhvi Kanchan Prabha, Sadhvi Kavya Lata.

Share this page on: