Jain Vidya (1) ► 10 ►Sangha-Gana

Posted: 26.02.2016

Lesson - 10

Sangha-Gana

(The song of the Terapanth order)

Jaya-jaya dharma-sangha avichala ho,
sangha-sanghapati-prema atala ho

 1. Hama sabka saubhagya khila hai,
  prabhu yaha terapantha mila hai.
  eka suguru ke anushasana mein,
  ekachara vichara vimala ho.

 2. Dridhatara, sundara, sangha-sangathana.
  Kshiranira-sa yaha ekipana,
  Hai akshunna sanghmaryada,
  vinaya aur vatsalya achala ho.

 3. Sangha-sampada badhati jaye,
  Pragati-sikhara para chadhati jaye,
  Bhaikshava shasana nandana vana ki,
  Saurabha se surabhita bhutala ho.

 4. Tulasi jaya ho, sada vijaya ho,
  Sangha chatushthaya bala aksaya ho,
  Sraddha-bhakti bahe nasa-nasa mein,
  Paga-paga para pratipala mangala ho.


Questions:

 1. Complete the line beginning from hai aksunna sangha maryada.
 2. Write third line of the fourth stanza of sangha-gana.
 3. Write the third stanza of sangha-gana.
 4. Who is the composer of sangha-gana
Share this page on: