01.02.2017 ►Siliguri ►Seva Kendra Appointment for Year 2017

Posted: 01.02.2017
Updated on: 09.01.2018

Siliguri: 01.02.2017

Seva Kendra Appointment
1 Ladnun: Sadhvi Pavan Prabha
2 Bidasar: Sadhvi Basant Prabha and Sadhvi Punya Prabha
3 Sri Dungargarh: Sadhvi Kanak Shree and Sadhvi Prasham Rati
4 Rajaldesar: Sadhvi Tilak Shree
5 Ganga shahar: Sadhvi Gunmala and Sadhvi Kamal Prabha
6 Chhapar: Muni Tatva Ruchi
7 Ladnun (JVB): Muni Swastik kumar

Share this page on: