29.04.-02.07.2017 ►Ahimsa Yatra ►Bhagalpur - Kolkata (Rajarhat)

Posted: 09.06.2017
Updated on: 20.10.2017

2016.05.22  Ahimsa Yatra - Kaziranga 03 Ahimsa Yatra Travelplan

Bhagalpur -► Kolkata (Rajarhat)

Date

Place

km

Events

29.04.2017

Bhagalpur

30.04.2017

Tutapul

10,5

01.05.2017

Teramile Chowk

13,5

02.05.2017

Punsia

12

03.05.2017

Gurudham

14,3

04.05.2017

Shyambazar

13,3

05.05.2017

Bariara (Jharkhand)

11,9

06.05.2017

Khasia

13,8

07.05.2017

Gajamba

9

08.05.2017

Lakrapahari

12,4

09.05.2017

Kurwa

12,8

10.05.2017

Baramasia

12,6

11.05.2017

Shikaripara

7,8

12.05.2017

Sarasdagal

14,3

13.05.2017

Tumboni (West Bengal)

10,5

14.05.2017

Rampurhat

11,3

15.05.2017

Mallarpur

13,2

16.05.2017

Sainthia

16,8

17.05.2017

Sainthia

18.05.2017

Sainthia

19.05.2017

Ahmadpur

15,4

20.05.2017

Prantik

12,7

21.05.2017

Shantiniketan

3

22.05.2017

Bolpur

2

23.05.2017

Batagram

13,5

24.05.2017

Guskhara

10,4

25.05.2017

Kayrapur

14,2

26.05.2017

Burdwan

17,4

27.05.2017

Kandorsona

14,5

27.05.2017

Saktigarh

2

Evening Vihar

28.05.2017

Ajhapur

14,7

29.05.2017

Halara

10

30.05.2017

Dasghara

13,6

31.05.2017

Tarkeshwar

14,6

01.06.2017

Hamir Gachhi

14,6

02.06.2017

Jamirberia

11,3

03.06.2017

Serampore

12,2

04.06.2017

Rishra

7,2

05.06.2017

Hindmotor

8,2

06.06.2017

Uttarpara

2,5

07.06.2017

Belur(Howrah)

6

08.06.2017

Liluah

3,1

09.06.to 12.06

North Howrah

7

13.06.to 16.06

South Howrah

2,1

17.06.2017

Jain Swetamber Terapanthi Mahasabha

4,3

18.06.2017

Netaji Indoor Stadium

2

19.06.2017

Hastings

3,5

20.06.2017

Alipore

2

21.06.2017

Tollygunge Sabha

4,4

22.06.2017

Ballygunge

6

23.06 to 26.06

South Kolkata Sabha

4

27.06.2017

North Centre Kolkata Sabha

6

28.06.2017

North Kolkata Sabha

8

29/30.6.2017

Purvanchal Sabha

7,4

01.07.2017

On way to Rajarhat

10

02.07.2017

Rajarhat

5

Chaturmasik Entry

Share this page on: