Sadhvi Mudita Shree

Updated on: 10.08.2011

Alias

Sadhvi Mudita Shri

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

About

Name

:

Sadhvi Mudita Shree

Terapanth Sadhvi Serial No.

 

1701

Date Of Birth

:

Bhadwa Shukla 5, Vikram Samvat 2025 (24th August,1966)

Native Place

:

Charbhuja (Rajsamand,Rajasthan)

Father's Name

:

Shankarlal Madrecha

Mother's Name

:

Jeevibai Madrecha

Sainthood

:

Initiated By Acharya Shree Mahapragyaji  At Siriyari, Vikram Samvat 2061 (A.D. 2004 )

Education

:

M.A. In Prakrit

Spiritual & Religious Education

:

M.A. In Prakrit

Languages Known

:

Hindi, Rajasthani, Gujrati, Punjabi, Haryanvi, Prakrit

Tour

:

Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujrat, Mp, Maharastra, Karnataka

Samani Diksha

:

Initiated As Samani Muktip Ragyaji (Terapanth Samani Ji Serial No. 98) By Acharya Shri Tulsi At Jvb Ladnun On Ashad Shukla 11 Vikaram Samvat 2052.
Spent 9 Years As Samani Mukti Pragyaji (Samvat 2052 To 2061) Before Accepting Sadhvi Diksha In Samvat 2061

Publications

References

Share this page on: