Sadhvi Samyktva Yasha

Updated on: 17.02.2015

Alias

साध्वी सम्यक्त्व यशा

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Lifetime

Born: Samdari

Terapanth Info

ID: 1759
Diksha: 06.02.2011, Rajaldesar by Acharya Mahashraman

About

former:

  • Samani Samprati Pragya

Publications

References

Share this page on: