Sadhvi Anima Shree

Updated on: 12.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: 07.09.1954 in Momasar

Terapanth Info

ID: 1399
Diksha: 8th Feb. 1973 at Momasar by Acharya Tulsi

About

Group Head:

31st Jan. 1998

Books Written:

1. Prakash Ki Parikrama
2. Swar Sandhan
3. Amrit Ka Jharana    
4. Jeevan Ki Ujli Bhor

Journeys:

Gujarat, Rajsthan,  Hariyana, Maharashtra, Uttar-Pradesh, West Bengal, Bihar, Nepal, Bhutan. Madhya Pradesh, Karnataka, Tamilnadu, Kerala, Andhra-Pradesh, and Pondichery.

Sadhvis in her group [2014]:

  • Sadhvi Karnikashri
  • Sadhvi Maitriprabha
  • Sadhvi Mangal Pragya, Dr.
  • Sadhvi Samatva Yasha
  • Sadhvi Sudhaprabha

Publications

References

Share this page on: