13.07.2011 ►Guwahati ►Birthday And Bodhi Diwas Of Acharya Bhikshu Celebrated

Posted: 13.07.2011
Updated on: 02.07.2015

News in English:

Location:

Guwahati

Headline:

Birthday And Bodhi Diwas Of Acharya Bhikshu Celebrated

News:

Sadhvi Nirvan shree started function with chanting of Jap of Om Bhikshu. She explained in detail about life of Acharya Bhikshu.Jap of Arham was last thing in function.

News in Hindi:

Shanti Jain 13 July at 21:28 Report

दिनाक 13,आषाड सूद १३ जन्म दिवस एवं बोद्धि दिवस guwahati terapanth bhavan me acharya shri bhikshu ka janamdin bhodidivas manaya gaya........karyakaram ki shruwaat om bhikshu ke jaap se shuru hui saadhvi shri nirvanshri ji ka pawan sanidhya evam prerna pathye bahut hi uuch vichar aur sarvotam tha aur program ki sampantha arham ke jaap se hui

Share this page on: