Terapanthi Songs

Posted: 13.07.2007
Updated on: 13.02.2008

Terapanthi Songs

Title

Interpreter

Ahimsa Se Jeevan Badle

Rajiv Shah

Anuvrat Song

Acharya Tulsi

Arham Arham

Rajiv Shah

Arham Dhwani

Rajiv Shah & Viki Vikas

Aye Dharmiko

Acharya Tulsi

Dusro Ke Dard Ki

Rajiv Shah

Ek Hi Vyapak Ahimsa

Rajiv Shah

Jagrat Dharam Hamara

Acharya Tulsi

Jai He Jai Jeevan Data

Rajiv Shah

Jeevan Tera Suhana

Samani Punya Pragya

Jyoti Ka Aavtar

Rajiv Shah & Viki Vikas

Karuna Samta Prem

Rajiv Shah

Kasht Kitne

Acharya Tulsi

Maitri Mantra

Acharya Tulsi

Manav Ta Ki Raha

Acharya Tulsi

Mitti Ro Ye Mol Chukaye

Nauratanmal, Kumud Bachhawat

Om Mangalmai Onkar Mangalam

Nauratanmal, Kumud Bachhawat

Preksha Sangam 1

Samani Punya Pragya

Preksha Sangam 2

Samani Punya Pragya

Preksha Sutras 1

Samani Punya Pragya

Preksha Sutras 2

Samani Punya Pragya

Sachi Dharmikta

Acharya Tulsi

Sanyam Mai Jeevan

Acharya Tulsi

Saubhagi Sangh Humara

Samani Punya Pragya

Shanti Ka Sandesh

Rajiv Shah

Shantinath Ko Kijiye Jaap

Nauratanmal, Kumud Bachhawat

Sundar Avsar Paye

Samani Punya Pragya

Swamiji Mahanai Darshan Dinha Ji

Nauratanmal, Kumud Bachhawat

Terapanth Dikhao

Rajiv Shah & Viki Vikas

Vishva Maitri

Rajiv Shah

Available @ (Listen / download)

Share this page on: