21.02.2011 ►Ladnun ►JVBU’s Sixth Convocation ►Photos

Posted: 10.03.2011
Updated on: 30.11.2012


Jain Vishva Bharati University

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/organisations/JVB/JVB_University/JVBU.jpg


8178434401

Acharya Mahashraman at Jain Vishwa Bharati Museum

8178432807

JVBU’s Chancellor Prof. L. C. Singhi & Dr. Shiv Raj Patil, Governor of Rajasthan and Punjab

8178432279

VC Dr. Samani Charitra Pragya

8178431985

Singing of the convocation anthem

8178466822

audience

8178435697

Ph.D. degree awarded by vice-chancellor to Dr. Ashok Bhaskar

8178436275

Registrar Prof. J.P.N. Mishra and Dr. Shiv Raj Patil

8178466004

audience @ JVBU's 6th Convocation ►21.02.2011 ►Ladnun, Rajsthan, India

8178430623

VC Dr. Samani Charitra Pragya - Sadhvi Vishruth Vibha - Sadhvi Pramukha Kanak Prabha

8178463066

V.C. received governor Dr. Shiv Raj Patil

8178466300

University staff

8178431427

Dr. Shiv Raj Patil & Acharya Sri Mahashraman

8178437007

University staff

8178433801

University staff

8178434119

audience

8178430931

Students

8178436525

Sadhviji

Share this page on: