Posted: 09.03.2012
 
Shri Uvasaggaraharam (Uvasaggahar) Tirtha, near Durg, Chattisgarh.
Posted: 03.03.2012
 
Jain Mandir at Rajnandgaon, Chattisgarh.

Range -