Posted: 26.04.2016
 
Performer: Title: Composer: time: Babita Gunecha Anuvrat Song 1: Naitikta ki Sursarita Acharya Tulsi 5:05 संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर- सरिता में जन - जन मन पावन हो।। 1..अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण, जाति या...
Posted: 24.04.2016
 
Performer: Title: Composer: time: Babita Gunecha Parmeshthi Vandana Acharya Tulsi 5:05 Vandana ananda pulakita vinayanata ho mein karoon. Eka laya ho eka rasa ho bhava-tanmayata varun 1. Namo Arahantanam Sahaja nija aloka se bhashita svayam sambuddha hain, Dharma-tirhankara shubhankara vitaraga vishuddh hain. Gati pratishtha tranadata avarana se mukta hain, Deva arhan divya-yogaja atishayon se yukta hain 2...
Posted: 17.09.2015
 
Voice of Acharya Tulsi: Bhaktamar Stotra (Part 1) Bhaktamar Stotra (Part 2)
Posted: 24.02.2014
 
Tribute to His Holiness Gurudev Tulsi by Saman Shreni # Title Play 1 Introduction 1 2 Introduction 2 3 Thy Pristine Path (Prabho tumhare pavan path par) 4 Obeisance with devotion (Bhav bhini vandana) 5 Who am I? (Kya kiya kya kara raha nun) 6 Self discipline define our lives (Sanyam maya jivan ho) 7 Victory song (Jai hai jai jeevan data) 8 Goal is high (Lakshya hai uncha hamara) 9 Oh! the victorious enlightened...
Posted: 25.06.2013
 
Audio 25.06.2013 ►Mahaprayan Day of Acharya Tulsi. Mahapran Gurudev Song is written by Acharya Mahaprajna.
Posted: 15.11.2012
 
Anuvrat Song Are Dharmiko Jagrat Dharam Hamara Kasht Kitne Maitri Mantra Manav Ta Ki Raha Sachi Dharmikta Sanyam Mai Jeevan

Range -