Posted: 26.04.2016
 
Performer: Title: Composer: time: Babita Gunecha Anuvrat Song 1: Naitikta ki Sursarita Acharya Tulsi 5:05 संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर- सरिता में जन - जन मन पावन हो।। 1..अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण, जाति या...
Posted: 24.04.2016
 
Performer: Title: Composer: time: Babita Gunecha Parmeshthi Vandana Acharya Tulsi 5:05 Vandana ananda pulakita vinayanata ho mein karoon. Eka laya ho eka rasa ho bhava-tanmayata varun 1. Namo Arahantanam Sahaja nija aloka se bhashita svayam sambuddha hain, Dharma-tirhankara shubhankara vitaraga vishuddh hain. Gati pratishtha tranadata avarana se mukta hain, Deva arhan divya-yogaja atishayon se yukta hain 2...
Posted: 17.09.2015
 
Voice of Acharya Tulsi: Bhaktamar Stotra (Part 1) Bhaktamar Stotra (Part 2)
Posted: 24.02.2014
 
Tribute to His Holiness Gurudev Tulsi by Saman Shreni # Title Play 1 Introduction 1 2 Introduction 2 3 Thy Pristine Path (Prabho tumhare pavan path par) 4 Obeisance with devotion (Bhav bhini vandana) 5 Who am I? (Kya kiya kya kara raha nun) 6 Self discipline define our lives (Sanyam maya jivan ho) 7 Victory song (Jai hai jai jeevan data) 8 Goal is high (Lakshya hai uncha hamara) 9 Oh! the victorious enlightened...
Posted: 25.06.2013
 
Audio 25.06.2013 ►Mahaprayan Day of Acharya Tulsi. Mahapran Gurudev Song is written by Acharya Mahaprajna.
Posted: 15.11.2012
 
Anuvrat Song Are Dharmiko Jagrat Dharam Hamara Kasht Kitne Maitri Mantra Manav Ta Ki Raha Sachi Dharmikta Sanyam Mai Jeevan

Sorry, no more data! You reached the end of the menu.

Range -