2011 ►Terapanth Chaturmas ►Sadhvis

Posted: 16.08.2011
Updated on: 08.08.2012

Update:

Sadhvis:

S#

Name

Chaturmas 2011

Terapanth

Native Place

Location

S#

50

Mahashramani Sadhvi Pramukha Kanakprabha

Kelwa

-

Ladnun

51

Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrutvibha

Kelwa

1582

Ladnun

153

Sadhvi Aadarsh Prabha

Bhilwada

1569

Balotara

77

Sadhvi Aarogyashri

Kelwa

1593

Momasar

270

Sadhvi Aashavati

Gangashahar

1298

Nokha

280

Sadhvi Aashta Prabha

Gangashahar

1700

Ramsinghji ka Gudha

454

Sadhvi Aastha Shri

Banglore

1557

Jojawar

258

Sadhvi Aatm Yasha

Rajaldesar

1704

Shahada

481

Sadhvi Aatm Prabha

Sardarshahar

1554

Jaipur (Shyamnagar)

228

Sadhvi Ahrt Prabha

Sandva

1469

Sardarshahar

227

Sadhvi Ajit Prabha 

Sandva

1139

Lavasaradargarh

444

Sadhvi Akal Kumari

Jodhpur

1238

Parlu

338

Sadhvi Amit Prabha

Gangashahar

1340

Bidasar

336

Sadhvi Amit Shri

Taranagar

1485

Saradarshahar

207

Sadhvi Amit Yasha

Sardarshahar

1575

Gangashahar

458

Sadhvi Amrit Prabha

Sardarshahar

1524

Tapara

233

Sadhvi Amrut Yasha

Kaalu

1534

Ladnun

436

Sadhvi Anand prabha

Hissar

1428

Jodhpur (city)

137

Sadhvi Anekant Prabha

Daulatgarh

1632

Ahamdabad

350

Sadhvi Anima Shri

Shri Dungargarh

1399

Momasar

301

Sadhvi Anupreksha

Bikaner

1602

Lonar

65

Sadhvi Anushashanashri

Kelwa

1493

Gangashahar

319

Sadhvi Apurv Yasha

Bidasar

1751

Pachpadra

465

Sadhvi Aradhana Shri

Ahmedabad

1690

Pachpadara

413

Sadhvi Archana Shri

Surat

1695

Balotara

322

Sadhvi Atul Prabha

Rajhgarh

1653

Dahod

84

Sadhvi Atul Yasha 

Kelwa

1663

Aasind

216

Sadhvi Basant Prabha

Bhinasar

1334

Rajaldesar

304

Sadhvi Bhagyavati

Bidasar

1293

Bav

430

Sadhvi Bhanu Kumari

Sardarshahar

1239

Asadha

398

Sadhvi Bhikha

Ladnun

1083

Pali

457

Sadhvi Bidama

Pipli

1100

Tapara

91

Sadhvi Candrika Shri

Kelwa

1728

Kanyaliya

149

Sadhvi Chaitanya Prabha

Relmagra

1616

Sri Dungargarh

406

Sadhvi Chand Kumari

Ladnun

1202

Balotara

417

Sadhvi Chand Kumari

Ratan-nagar

1128

Ladnun

324

Sadhvi Chandan Bala

Shri Ganganagar

1294

Delhi

139

Sadhvi Chandra Prabha

Gangapur

1372

Saradarshahar

369

Sadhvi Chandra Yahsha

Hanumangarh

1645

Ladnun

399

Sadhvi Chandrakala

Hissar

1253

Pali

147

Sadhvi Chandravati

Relmagra

1357

Gangashahar

94

Sadhvi Charitra Yasha

Kelwa

1754

Saradarshahar

168

Sadhvi Charitry Prabha

Devgarh

1631

Jasol

455

Sadhvi Charu Lata

Lunkaransar

1726

Jojawar

203

Sadhvi Chetna

Sardarshahar

1118

Sardarshahar

60

Sadhvi Chitralekha

Kelwa

1443

Sujangarh

402

Sadhvi Darshan Prabha

Barmer

1510

Pali

76

Sadhvi Darshanvibha

Kelwa

1587

Dhinavas

206

Sadhvi Deep Yasha

Sardarshahar

1525

Dhuliya

273

Sadhvi Deepmala

Gangashahar

1417

Shri Ganganagar

151

Sadhvi Dhan Kumar

Bhilwada

1174

Saradarshahar

223

Sadhvi Dharm Prabha

Padihara

1335

Rajgarh

273

Sadhvi Dharma Yasha

Gangashahar

1515

Bidasar

245

Sadhvi Dharmvati

Rajaldesar

1257

Gangashahar

427

Sadhvi Dhaval Prabha

Baytu

1599

Ladnun

340

Sadhvi Dhruvrekha

Gangashahar

1436

Saradarshahar

130

Sadhvi Divya Prabha

Rajnagar

1432

Gogunda

337

Sadhvi Divyasha

Taranagar

1746

Bagumunda

230

Sadhvi Fulu Kumari

Kaalu

1144

Ladnun

460

Sadhvi Gaurav Prabha

Jasol

1613

Tapara

122

Sadhvi Gaveshna 

Amet

1507

Samdadhi

429

Sadhvi Gulab Kanwar

Sardarshahar

1267

Asadha

307

Sadhvi Gun Shri

Bidasar

1224

Ladnun

155

Sadhvi Gunapreksha

Udaipur

1463

Udasar

138

Sadhvi Gunmala

Gangapur

1291

Udaipur

370

Sadhvi Gupti Prabha

Sadulpur

1435

Taranagar

255

Sadhvi Guru Yasha

Rajaldesar

1575

Ladnun

54

Sadhvi Gyan Prabha

Kelwa

1306

Saradarshahar

269

Sadhvi Gyanavati

Gangashahar

1287

Ladnun

431

Sadhvi Hem Rekha

Ladnun

1496

Asadha

464

Sadhvi Hem Yasha

Ahmedabad

1538

Pachpadara

412

Sadhvi Hemlata

Bela

1502

Balotara

290

Sadhvi Him Shri

Deshnok

1480

Saradarshahar

265

Sadhvi Hulasan

Gangashahar

1172

Gangashahar

217

Sadhvi Ila Kumari

Bhinasar

1402

Gangashahar

311

Sadhvi Indu Mati

Bidasar

1275

Aboharmandi

252

Sadhvi Jagat Prabha

Rajaldesar

1484

Hisar

321

Sadhvi Jagvatsala

Rajhgarh

1439

Bidasar

329

Sadhvi Jai Prabh

Ratangarh

1314

Shri Dungargarh

296

Sadhvi Jai Shri 

Bikaner

1053

Rajaldesar

134

Sadhvi Jasavati

Daulatgarh

1251

Sardarshahar

260

Sadhvi Jatan Kumari

Churu

1204

Ladnun

469

Sadhvi Jayant Mala

Tapara

1568

Deedwana

75

Sadhvi Jayvibha

Kelwa

1585

Gangashahar

242

Sadhvi Jeet Yasha

Lunakaranasar

1715

Shri Dungargarh

418

Sadhvi Jetha

Sadulpur

1178

Ladnun

416

Sadhvi Jin Rekha

Gangashahar

1368

Ladnun

56

Sadhvi Jinat Prabha

Kelwa

1342

Ladnun

201

Sadhvi Jinbala

Sardarshahar

1452

Gangashahar

135

Sadhvi Jyoshna Kumar

Daulatgarh

1430

Gangashahar

222

Sadhvi Jyoti Prabha

Padihara

1129

Bhadara

271

Sadhvi Jyoti Shri

Gangashahar

1313

Shri Dungargarh

375

Sadhvi Jyoti Yasha

Nokha

1657

Kalu

202

Sadhvi Kaan Kumari (Pratham)

Sardarshahar

1064

Sardarshahar

282

Sadhvi Kaan Kumari 

Sujanagarh

1126

Churu

488

Sadhvi Kailashvati

Sisay

1260

Jaipur (Milap Bhavan)

468

Sadhvi Kala Prabha

Balotara

1509

Deedwana

358

Sadhvi Kala Shree

Sri Dungargarh

1329

Sujangarh

57

Sadhvi Kalpalata

Kelwa

1353

Ladnun

421

Sadhvi Kalpana Shri

Adsar

1385

Ladnun

219

Sadhvi Kalpmala 

Bhinasar

1561

Gangashahar

362

Sadhvi Kalyan Mitra

Sri Dungargarh

1446

Gangashahar

297

Sadhvi Kamal Prabha

Bikaner

1333

Boraj

443

Sadhvi Kamal Prabha

Ladnun

1329

Parlu

367

Sadhvi Kamal Rekha

Hanumangarh

1422

Ladnun

415

Sadhvi Kamal Shri

Tamkor

1243

Ladnun 

125

Sadhvi Kanak Shri

Charbhuja

1224

Rajgarh

154

Sadhvi Kanakrekha

Udaipur

1383

Shri Dungargarh

264

Sadhvi Kanchan Kumari

Gangashahar

1205

Ladnun

339

Sadhvi Kanchan Mala

Gangashahar

1355

Saradarshahar

333

Sadhvi Kant Prabha

Ratangarh

1590

Udasar

237

Sadhvi Kant Yasha

Naal

1563

Taranagar

334

Sadhvi Kanta Shri

Ratangarh

1716

Ratangarh

363

Sadhvi Karnika Shree

Sri Dungargarh

1508

Samdari

95

Sadhvi Kartik Yasha

Kelwa

1755

Pacapadara

284

Sadhvi Karuna Shri

Sujanagarh

1326

Sujanagarh

208

Sadhvi Karunya Prabha

Sardarshahar

1668

Shri Dungargarh

132

Sadhvi Kaushal Prabha

Rajnagar

1714

Gangashahar

373

Sadhvi Kavyalata

Nokha

1501

Gadana

293

Sadhvi Kesar 

Chadhvas

1053

Rajaldesar

157

Sadhvi Keval Prabha

Udaipur

1693

Chembur

466

Sadhvi Keval Prabha

Bhuj

1642

Pachpadara

167

Sadhvi Kiran Yasha

Devgarh

1607

Katanbaji 

55

Sadhvi Kirti

Kelwa

1323

Taranagar

262

Sadhvi Kirti Prabha

Churu

1722

Ladnun

254

Sadhvi Kirti Yasha

Rajaldesar

1537

Gangashahar

209

Sadhvi Komal Prabha

Sardarshahar

1676

Gangashahar

359

Sadhvi Krishna Kumari

Sri Dungargarh

1377

padampura

278

Sadhvi Kulvibha

Gangashahar

1626

Bidasar

424

Sadhvi Kumud Yasha

Ladnun

1536

Ladnun

165

Sadhvi Kundan Prabha

Devgarh

1444

Udasar

374

Sadhvi Kushal Rekha

Nokha

1425

Sardarshahar

127

Sadhvi Kushalvibh

Charbhuja

1548

Chasbokaro

286

Sadhvi Kusum Prabha

Sujanagarh

1698

Charbhuja

371

Sadhvi Kusumlata

Sadulpur

1337

Taranagar

169

Sadhvi Labdhi Prabha

Sayra

1521

Titilagarh

461

Sadhvi Labdhi Shri

Ahmedabad

1437

Pachpadara

205

Sadhvi Labhavati

Sardarshahar

1362

Bav

250

Sadhvi Laghima Shri

Rajaldesar

1395

Saradarshahar

117

Sadhvi Laksgmikumar

Chitanbha

1157

Sadulpur

310

Sadhvi Lakshmi Vati

Bidasar

1264

Saradarshahar

89

Sadhvi Lakshya Prabha

Kelwa

1719

Marvad Jn.

445

Sadhvi Lalit Kala

Gangashahar

1451

Parlu

335

Sadhvi Lalit Prabha

Taranagar

1320

Saradarshahar

368

Sadhvi Lalit Rekha

Hanumangarh

1533

Chhoti Khatu

148

Sadhvi Lalit Yasha

Relmagra

1614

Chennai

489

Sadhvi Lalita Shri

Tamkor

1418

Jaipur (Milap Bhavan)

354

Sadhvi Lichma

Shri Dungargarh

1136

Rajaldesar

283

Sadhvi Maan Kumari

Sujanagarh

1133

Churu

308

Sadhvi Madan Shri

Bidasar

1244

Bidasar

141

Sadhvi Madhubala

Asind

1347

Momasar

423

Sadhvi Madhur Yasha

Gangashahar

1528

Ladnun

315

Sadhvi Madhurlata

Bidasar

1503

Ramsinghji ka Gudha

414

Sadhvi Mahima Shri

Balotara

1709

Balotara

292

Sadhvi Mainraya

Chadhvas

1245

Petlavad

366

Sadhvi Maitri Prabha

Sri Dungargarh

1674

Samdari

495

Sadhvi Malay Prabha

Gogunda

1530

Byawar

276

Sadhvi Malay Yasha

Gangashahar

1621

Udhana

82

Sadhvi Malayshri

Kelwa

1619

Jasol

277

Sadhvi Mallika Yasha

Gangashahar

1622

Fatehgarh

462

Sadhvi Man Kumari

Bidasar

959

Pachpadara

316

Sadhvi Manan Prabha

Bidasar

1575

Udasar

257

Sadhvi Manan Yasha

Rajaldesar

1686

Lachuda

232

Sadhvi Mangal Prabha

Kaalu

1441

Ladnun

351

Sadhvi Mangal Pragya

Shri Dungargarh

1756

Momasar

241

Sadhvi Mangal Yasha

Lunakaranasar

1527

Fatehgarh

318

Sadhvi Manisha Prabha

Bidasar

1679

Aasotara

63

Sadhvi Manishashri

Kelwa

1478

Chadwas

248

Sadhvi Manju Prabha

Rajaldesar

1332

Chhapar

410

Sadhvi Manjubala

Momasar

1348

Balotara

447

Sadhvi Manjula Shri

Balotara

1709

Parlu

331

Sadhvi Manjulata

Ratangarh

1500

Ladnun

470

Sadhvi Manogya Yasha

Tapara

1743

Deedwana

275

Sadhvi Manu Yasha

Gangashahar

1606

Lachuda

226

Sadhvi Mardav shri

Padihara

1648

Badmer 

428

Sadhvi Mardav Yasha

Baytu

1748

Ladnun

143

Sadhvi Marya Shri

Asind

1497

Gogunda

295

Sadhvi maryada Prabha

Chadhvas

1699

Koyal 

442

Sadhvi Maulik Prabha

Tapara

1725

Chhoti Khatu

372

Sadhvi Maulik Yasha

Sadulpur

1752

Rajaldesar

124

Sadhvi Mayank Prabha

Amet

1705

Shahada

263

Sadhvi Mayanka Yasha

Churu

1760

Sardarshahar

123

Sadhvi Meru Prabha

Amet

1673

Koppal

215

Sadhvi Mohan Kumari 

Bhinasar

1116

Rajaldesar

487

Sadhvi Mridu Yasha

Balotara

1617

Sawai Madhopur

238

Sadhvi Mrudul Yasha

Naal

1687

Boravad

162

Sadhvi Mrudula Kumari

Lavasaradargarh

1393

Chikamangalur

68

Sadhvi Mudit Yasha

Kelwa

1543

Ladnun

214

Sadhvi Mukta Prabha

Udasar

1702

Shri Dungargarh

360

Sadhvi Mukti Prabha

Sri Dungargarh

1400

Sirsa

291

Sadhvi Mukti Yasha

Deshnok

1547

Ratangarh

92

Sadhvi Mukul Yasha

Kelwa

1736

Asotar

240

Sadhvi Mulan

Lunakaranasar

1207

Fatehgarh

120

Sadhvi Nagina

Amet

1214

Tadgarh

451

Sadhvi Nandita Shri

Jasol

1723

Edava

341

Sadhvi Nay Shri

Gangashahar

1479

Chadwas

404

Sadhvi Nirmal Prabha

Barmer

1647

Pali

126

Sadhvi Nirmal Yasha

Charbhuja

1542

Sardarshahar

160

Sadhvi Niti Prabha

Pur

1694

Pipad city

435

Sadhvi Niti Shri

Deogarh

1324

Jodhpur (city)

119

Sadhvi Niyati Prabha

Chitanbha

1595

Aasind

210

Sadhvi Paan Kumari (Pratham)

Udasar

1070

Shri Dungargarh

239

Sadhvi Paan Kumari (Second)

Lunakaranasar

1149

Shri Dungargarh

121

Sadhvi Padmavti

Amet

1221

Shahada

305

Sadhvi Pan Kumari

Bidasar

1127

Jaipur

490

Sadhvi Pankaj Shri

Ladnun

1498

Jaipur (Milap Bhavan)

212

Sadhvi Param Yasha

Udasar

1514

Bidasar

251

Sadhvi Pavan Prabha

Rajaldesar

1475

Shri Dungargarh

249

Sadhvi Prabha Shri

Rajaldesar

1359

Baav

356

Sadhvi Prabhavati

Sri Dungargarh

1307

Fatehgarh

220

Sadhvi Prabodh Yasha

Bhinasar

1624

Udasar

66

Sadhvi Pragyashri

Kelwa

1504

Tasol

261

Sadhvi Pragyavati

Churu

1376

Ahamdabad

266

Sadhvi Prakashvati

Gangashahar

1259

Sisay

453

Sadhvi Pramila Kumari

Sujangarh

1391

Jojawar

150

Sadhvi Pramod

Bhilwada

1373

Pachpadra

328

Sadhvi Pranav Yasha

Shri Ganganagar

1747

Bagumunda

159

Sadhvi Prashamaysha

Pur

1640

Jetomandi

204

Sadhvi Prashmarati

Sardarshahar

1336

Taranagar

432

Sadhvi Prasnna Prabha

Jasol

1652

Asadha

401

Sadhvi Pratima Shri

Gangashahar

1447

Pali

140

Sadhvi Preksha

Gangapur

1505

Titilagarh

440

Sadhvi Prem Prabha

Ladnun

1520

Chhoti Khatu

486

Sadhvi Prerna Shri

Chennai

1506

Sawai Madhopur

298

Sadhvi Priydarshana

Bikaner

1456

Suratgarh

485

Sadhvi Priyvanda

Chennai

1407

Sawai Madhopur

287

Sadhvi Pulkit Yasha

Sujanagarh

1739

Pachpadra

352

Sadhvi Punan

Shri Dungargarh

1040

Bidasar

396

Sadhvi Punya Darshana

Suratgarh

1457

Boravar

400

Sadhvi Punya Prabha

Barmer

1440

Pali

306

Sadhvi Rai Kumari

Bidasar

1131

Jaipur

196

Sadhvi Raj Kumari (Pratham)

Joravarpura

946

Nohar

259

Sadhvi Raj Kumari 

Churu

1202

Ladnun

326

Sadhvi Raj Shri

Shri Ganganagar

1623

Surat

492

Sadhvi Rajat Yasha

Uchana Mandi

1744

Jaipur (Milap Bhavan)

355

Sadhvi Rajavati

Shri Dungargarh

1240

Shri Dungargarh

281

Sadhvi Rajimati

Sujanagarh

1222

Ratangarh

211

Sadhvi Rajkanvar

Udasar

889

Gogunda

361

Sadhvi Rajprabha

Sri Dungargarh

1425

Farbisganj

408

Sadhvi Rakesh Kumari

Rajaldesar

1272

Balotara

479

Sadhvi Ram Kumari

Sardarshahar

1155

Jaipur (shyamnagar)

289

Sadhvi Ramavati

Deshnok

1356

Bidasar

200

Sadhvi Ratan Kumari

Sardarshahar

1059

Sardarshahar

288

Sadhvi Ratan Shri

Deshnok

1226

Ladnun

467

Sadhvi Rati Prabha

Balotara

1513

Deedwana

357

Sadhvi Riju Shree

Sri Dungargarh

1325

Sri Dungargarh

437

Sadhvi Riju Yasha

Parihara

1539

Jodhpur (city)

71

Sadhvi Rijubala

Kelwa

1553

Saradarshahar

504

Sadhvi Ritu Yasha

Jasol

1742

Hissar

221

Sadhvi Rohit Yasha

Bhinasar

1753

Pachpadra

96

Sadhvi Rudhhi Yash

Kelwa

1759

Chennai

247

Sadhvi Rujumati

Rajaldesar

1316

Momasar

314

Sadhvi Rujupragya

Bidasar

1448

Bav

136

Sadhvi Rushbh Prabha

Daulatgarh

1468

Saradarshahar

199

Sadhvi Rushi Prabha

Joravarpura

1660

Momasar

441

Sadhvi Sahaj Prabha

Tapara

1567

Chhoti Khatu

118

Sadhvi Sajjanshri

Chitanbha

1233

Sadulpur

503

Sadhvi Samadhi Prabha

Uchana Mandi

1732

Hissar

342

Sadhvi Samadhi Yasha

Gangashahar

1761

Bidasar

285

Sadhvi Samata Shri

Sujanagarh

1343

Rajaldesar

234

Sadhvi Samay Prabha

Kaalu

1579

Momasar

327

Sadhvi Samiksha Prabha

Shri Ganganagar

1727

Pachpadra

299

Sadhvi Sampat Prabha

Bikaner

1559

Shri Dungargarh

493

Sadhvi Samyak Prabha

Sardarshahar

1489

Byawar

279

Sadhvi Sanbhav Shri

Gangashahar

1680

Jasol

345

Sadhvi Sanchit Yasha

Pilibanga

1564

Saradarshahar

500

Sadhvi Sangh Mitra

Sri Dungargarh

1177

Hissar

86

Sadhvi Sangit Prabha

Kelwa

1678

Jasol

218

Sadhvi Sankalp Shri

Bhinasar

1459

Kunouli Bazar

433

Sadhvi Sanklap Prabha

Balotara

1677

Asadha

128

Sadhvi Sanmati Prabha

Charbhuja

1729

Bhusaval

229

Sadhvi Sanvar Yasha

Sandva

1643

Kavaasa

156

Sadhvi Sanvarvibha

Udaipur

1588

Shahada

450

Sadhvi Sanveg Prabha

Lunkaransar

1389

Edava

294

Sadhvi Sanveg Shri

Chadhvas

1413

Shri Dungargarh

256

Sadhvi Sanyam Prabha

Rajaldesar

1596

Saradarshahar

347

Sadhvi Sanyam Prabha

Nohar

1378

Hanshi

439

Sadhvi Sanyam Shri

Ratangarh

1315

Chhoti Khatu

224

Sadhvi Sanymalta

Padihara

1512

Badmer 

198

Sadhvi Saral Yasha

Joravarpura

1604

Momasar

70

Sadhvi Saramal Prabha

Kelwa

1552

Saradarshahar

346

Sadhvi Saras Prabha

Pilibanga

1612

Balotara

448

Sadhvi Saraswati

Hansi

1358

Edava

395

Sadhvi Satyavati

Hansi

1352

Boravar

72

Sadhvi Savitashri

Kelwa

1570

Ladnun

344

Sadhvi Shakuntala

Pilibanga

1431

Balotara

146

Sadhvi Shantakumari

Relmagra

1371

Gangashahar

62

Sadhvi Sharadashri

Kelwa

1477

Bhinasar

491

Sadhvi Sharda Prabha

Badnikala

1714

Jaipur (Milap Bhavan)

312

Sadhvi Sharddha Shri

Bidasar

1309

Udaipur

348

Sadhvi Shashi Kala

Nohar

1482

Hanshi

73

Sadhvi Shashi Prabha

Kelwa

1573

Ladnun

463

Sadhvi Shashi Prabha

Bidasar

1168

Pachpadara

397

Sadhvi Shashi Pragya

Tamkor

1637

Boravar

330

Sadhvi Shashi Rekha

Ratangarh

1360

Bav

426

Sadhvi Shawet Prabha

Tamkor

1572

Ladnun

501

Sadhvi Sheel Prabha

Sardarshahar

1344

Hissar

420

Sadhvi Sheelvati

Ladnun

1330

Ladnun

332

Sadhvi Shitala Yasha

Ratangarh

1549

Ratangarh

323

Sadhvi Shreysa Prabha

Rajhgarh

1720

Nandeshama

67

Sadhvi Shruta Yasha

Kelwa

1541

Ladnun

74

Sadhvi Shubh Prabha

Kelwa

1578

Rajgarh

69

Sadhvi Shubhra Yasha

Kelwa

1545

Bidasar

170

Sadhvi Shukla Prabha

Sayra

1473

Sardarshahar

274

Sadhvi Siddha Prabha

Gangashahar

1591

Ramsinghji ka Gudha

422

Sadhvi Sidh Pragya

Ladnun

1405

Ladnun

483

Sadhvi Sidhi Yasha

Sujangarh

1750

Jaipur (shyamnagar)

459

Sadhvi Smit Prabha

Jasol

1611

Tapara

197

Sadhvi Som Yasha

Joravarpura

1517

Gangashahar

343

Sadhvi Somtal

Pilibanga

1370

Gangashahar

494

Sadhvi Somya Prabha

Sardarshahar

1461

Byawar

403

Sadhvi Somya Yasha

Dhuliya

1529

Pali

144

Sadhvi Soubhagyashri

Asind

1672

Rajaldesar

364

Sadhvi Sudha Prabha

Sri Dungargarh

1651

Momasar

246

Sadhvi Sudha Shri

Rajaldesar

1302

Sardarshahar

164

Sadhvi Sudhanshu Prabha

Lavasaradargarh

1669

Shri Dungargarh

317

Sadhvi Sudharshan Prabha

Bidasar

1649

Momasar

253

Sadhvi Sulekha

Rajaldesar

1486

Hisar

365

Sadhvi Sulsa Shree

Sri Dungargarh

1667

Momasar

231

Sadhvi Suman Kumari 

Kaalu

1390

Chhapar

302

Sadhvi Suman Shri

Bidasar

1285

Bidasar

90

Sadhvi Sumangal Prabha

Kelwa

1721

Gangashahar

83

Sadhvi Sumati Prabha

Kelwa

1650

Saradarshahar

171

Sadhvi Sumedha

Sayra

1707

Titilagarh

79

Sadhvi Sunandashri

Kelwa

1609

Ladnun

53

Sadhvi Suprabha

Kelwa

1282

Sri Dungargarh

376

Sadhvi Surabhi Prabha

Nokha

1712

Ladnun

303

Sadhvi Suraj Kumari

Bidasar

942

Jaipur

419

Sadhvi Suraj Kumari

Sadulpur

1190

Ladnun

449

Sadhvi Suraj Kumari

Bidasar

1042

Edava

502

Sadhvi Suraj Yasha

Sardarshahar

1562

Hissar

313

Sadhvi Surekha 

Bidasar

1420

Chadwas

131

Sadhvi Surya Yasha

Rajnagar

1518

Sri Dungargarh

272

Sadhvi Sushma Shri

Gangashahar

1388

Gangashahar

58

Sadhvi Sushmakumar

Kelwa

1394

Saradarshahar

482

Sadhvi Suvidhi Prabha

Sri Dungargarh

1666

Jaipur (Shyamnagar)

161

Sadhvi Swarn Rekha

Lavasaradargarh

1414

Shri Dungargarh

88

Sadhvi Swasthik Prabha

Kelwa

1713

Ladnun

163

Sadhvi Swastika

Lavasaradargarh

1571

Shri Dungargarh

87

Sadhvi Tanmay Prabha

Kelwa

1696

Pipad city

452

Sadhvi Tarun Prabha

Jasol

1724

Edava

438

Sadhvi Tarun Yasha

Jasol

1683

Jodhpur (city)

394

Sadhvi Tejkumari

Sardarshahar

1060

Boravar

407

Sadhvi Tilak Shri

Sujangarh

1327

Balotara

411

Sadhvi Titiksha Shri

Chennai

1397

Balotara

81

Sadhvi Udit Yasha

Kelwa

1618

Jasol

300

Sadhvi Ujjval Prabha

Bikaner

1601

Lonar

349

Sadhvi Ujjval Yasha

Nohar

1735

Hanshi

456

Sadhvi Ujjwal Rekha

Sardarshahar

1421

Tapara

236

Sadhvi Urmila Kumari

Naal

1401

Gangashahar

325

Sadhvi Vadharmaan Shri

Shri Ganganagar

1411

Delhi

243

Sadhvi Vaibhav Yasha

Lunakaranasar

1714

Mudgeri

425

Sadhvi Vairagya Shri

Tamkor

1565

Ladnun

80

Sadhvi Vandanashri

Kelwa

1610

sri Dungargarh

85

Sadhvi Vasudha

Kelwa

1670

Surat 

309

Sadhvi Vasumati

Bidasar

1250

Saradarshahar

61

Sadhvi Vibhashri

Kelwa

1454

Gangashahar

484

Sadhvi Vidhyavati (second)

Sri Dungargarh

1252

Sawai Madhopur

129

Sadhvi Vidyavati (Pratham)

Rajnagar

1231

Shri Dungargarh

166

Sadhvi Vidyut Prabha

Devgarh

1474

Momasar

142

Sadhvi Vigyanshri

Asind

1382

Sujanghadh

267

Sadhvi Vijay

Gangashahar

1063

Saradarshahar

268

Sadhvi Vijay Kumari

Gangashahar

1235

Chhapar

152

Sadhvi Vijay Prabha

Bhilwada

1511

Balotara

235

Sadhvi Vijay Shri

Naal

1145

Sardarshahar

405

Sadhvi Vikas Prabha

Gangashahar

1659

Pali

59

Sadhvi Vimal Pragya

Kelwa

1404

Bidasar

213

Sadhvi Vinamra Yasha

Udasar

1646

Gangashahar

78

Sadhvi Vinay Prabha

Kelwa

1597

Gangashahar

480

Sadhvi Vinay Prabha

Sardarshahar

1467

Jaipur (Shyamnagar)

244

Sadhvi Vinay Shri

Rajaldesar

1182

Boravad

320

Sadhvi Vinay Shri (Second)

Rajhgarh

1286

Shri Dungargarh

225

Sadhvi Vinit Prabha

Padihara

1635

Aadsar

158

Sadhvi Vishad Pragya

Pur

1403

Bidasar

93

Sadhvi Vishal Yasha

Kelwa

1737

Saradarshahar

409

Sadhvi Vivek Shri

Fatehgarh

1311

Balotara

64

Sadhvi Vivekshri

Kelwa

1481

Chadwas

434

Sadhvi Yashodhara

Ladnun

1281

Jodhpur (city)

446

Sadhvi Yog Prabha

Gangashahar

1598

Parlu

353

Sadhvi  Kisturan

Shri Dungargarh

1043

Bidasar

Munis:

Go:

Share this page on: