2011 ►Terapanth Chaturmas ►Sadhvis

Published: 16.08.2011
Updated: 18.08.2014

Update:

Sadhvis:

S# Name Chaturmas 2011 Terapanth Native Place
Location
S#
50 Mahashramani Sadhvi Pramukha Kanakprabha Kelwa - Ladnun
51 Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrutvibha Kelwa 1582 Ladnun
153 Sadhvi Aadarsh Prabha Bhilwada 1569 Balotara
77 Sadhvi Aarogyashri Kelwa 1593 Momasar
270 Sadhvi Aashavati Gangashahar 1298 Nokha
280 Sadhvi Aashta Prabha Gangashahar 1700 Ramsinghji ka Gudha
454 Sadhvi Aastha Shri Banglore 1557 Jojawar
258 Sadhvi Aatm Yasha Rajaldesar 1704 Shahada
481 Sadhvi Aatm Prabha Sardarshahar 1554 Jaipur (Shyamnagar)
228 Sadhvi Ahrt Prabha Sandva 1469 Sardarshahar
227 Sadhvi Ajit Prabha  Sandva 1139 Lavasaradargarh
444 Sadhvi Akal Kumari Jodhpur 1238 Parlu
338 Sadhvi Amit Prabha Gangashahar 1340 Bidasar
336 Sadhvi Amit Shri Taranagar 1485 Saradarshahar
207 Sadhvi Amit Yasha Sardarshahar 1575 Gangashahar
458 Sadhvi Amrit Prabha Sardarshahar 1524 Tapara
233 Sadhvi Amrut Yasha Kaalu 1534 Ladnun
436 Sadhvi Anand prabha Hissar 1428 Jodhpur (city)
137 Sadhvi Anekant Prabha Daulatgarh 1632 Ahamdabad
350 Sadhvi Anima Shri Shri Dungargarh 1399 Momasar
301 Sadhvi Anupreksha Bikaner 1602 Lonar
65 Sadhvi Anushashanashri Kelwa 1493 Gangashahar
319 Sadhvi Apurv Yasha Bidasar 1751 Pachpadra
465 Sadhvi Aradhana Shri Ahmedabad 1690 Pachpadara
413 Sadhvi Archana Shri Surat 1695 Balotara
322 Sadhvi Atul Prabha Rajhgarh 1653 Dahod
84 Sadhvi Atul Yasha  Kelwa 1663 Aasind
216 Sadhvi Basant Prabha Bhinasar 1334 Rajaldesar
304 Sadhvi Bhagyavati Bidasar 1293 Bav
430 Sadhvi Bhanu Kumari Sardarshahar 1239 Asadha
398 Sadhvi Bhikha Ladnun 1083 Pali
457 Sadhvi Bidama Pipli 1100 Tapara
91 Sadhvi Candrika Shri Kelwa 1728 Kanyaliya
149 Sadhvi Chaitanya Prabha Relmagra 1616 Sri Dungargarh
406 Sadhvi Chand Kumari Ladnun 1202 Balotara
417 Sadhvi Chand Kumari Ratan-nagar 1128 Ladnun
324 Sadhvi Chandan Bala Shri Ganganagar 1294 Delhi
139 Sadhvi Chandra Prabha Gangapur 1372 Saradarshahar
369 Sadhvi Chandra Yahsha Hanumangarh 1645 Ladnun
399 Sadhvi Chandrakala Hissar 1253 Pali
147 Sadhvi Chandravati Relmagra 1357 Gangashahar
94 Sadhvi Charitra Yasha Kelwa 1754 Saradarshahar
168 Sadhvi Charitry Prabha Devgarh 1631 Jasol
455 Sadhvi Charu Lata Lunkaransar 1726 Jojawar
203 Sadhvi Chetna Sardarshahar 1118 Sardarshahar
60 Sadhvi Chitralekha Kelwa 1443 Sujangarh
402 Sadhvi Darshan Prabha Barmer 1510 Pali
76 Sadhvi Darshanvibha Kelwa 1587 Dhinavas
206 Sadhvi Deep Yasha Sardarshahar 1525 Dhuliya
273 Sadhvi Deepmala Gangashahar 1417 Shri Ganganagar
151 Sadhvi Dhan Kumar Bhilwada 1174 Saradarshahar
223 Sadhvi Dharm Prabha Padihara 1335 Rajgarh
273 Sadhvi Dharma Yasha Gangashahar 1515 Bidasar
245 Sadhvi Dharmvati Rajaldesar 1257 Gangashahar
427 Sadhvi Dhaval Prabha Baytu 1599 Ladnun
340 Sadhvi Dhruvrekha Gangashahar 1436 Saradarshahar
130 Sadhvi Divya Prabha Rajnagar 1432 Gogunda
337 Sadhvi Divyasha Taranagar 1746 Bagumunda
230 Sadhvi Fulu Kumari Kaalu 1144 Ladnun
460 Sadhvi Gaurav Prabha Jasol 1613 Tapara
122 Sadhvi Gaveshna  Amet 1507 Samdadhi
429 Sadhvi Gulab Kanwar Sardarshahar 1267 Asadha
307 Sadhvi Gun Shri Bidasar 1224 Ladnun
155 Sadhvi Gunapreksha Udaipur 1463 Udasar
138 Sadhvi Gunmala Gangapur 1291 Udaipur
370 Sadhvi Gupti Prabha Sadulpur 1435 Taranagar
255 Sadhvi Guru Yasha Rajaldesar 1575 Ladnun
54 Sadhvi Gyan Prabha Kelwa 1306 Saradarshahar
269 Sadhvi Gyanavati Gangashahar 1287 Ladnun
431 Sadhvi Hem Rekha Ladnun 1496 Asadha
464 Sadhvi Hem Yasha Ahmedabad 1538 Pachpadara
412 Sadhvi Hemlata Bela 1502 Balotara
290 Sadhvi Him Shri Deshnok 1480 Saradarshahar
265 Sadhvi Hulasan Gangashahar 1172 Gangashahar
217 Sadhvi Ila Kumari Bhinasar 1402 Gangashahar
311 Sadhvi Indu Mati Bidasar 1275 Aboharmandi
252 Sadhvi Jagat Prabha Rajaldesar 1484 Hisar
321 Sadhvi Jagvatsala Rajhgarh 1439 Bidasar
329 Sadhvi Jai Prabh Ratangarh 1314 Shri Dungargarh
296 Sadhvi Jai Shri  Bikaner 1053 Rajaldesar
134 Sadhvi Jasavati Daulatgarh 1251 Sardarshahar
260 Sadhvi Jatan Kumari Churu 1204 Ladnun
469 Sadhvi Jayant Mala Tapara 1568 Deedwana
75 Sadhvi Jayvibha Kelwa 1585 Gangashahar
242 Sadhvi Jeet Yasha Lunakaranasar 1715 Shri Dungargarh
418 Sadhvi Jetha Sadulpur 1178 Ladnun
416 Sadhvi Jin Rekha Gangashahar 1368 Ladnun
56 Sadhvi Jinat Prabha Kelwa 1342 Ladnun
201 Sadhvi Jinbala Sardarshahar 1452 Gangashahar
135 Sadhvi Jyoshna Kumar Daulatgarh 1430 Gangashahar
222 Sadhvi Jyoti Prabha Padihara 1129 Bhadara
271 Sadhvi Jyoti Shri Gangashahar 1313 Shri Dungargarh
375 Sadhvi Jyoti Yasha Nokha 1657 Kalu
202 Sadhvi Kaan Kumari (Pratham) Sardarshahar 1064 Sardarshahar
282 Sadhvi Kaan Kumari  Sujanagarh 1126 Churu
488 Sadhvi Kailashvati Sisay 1260 Jaipur (Milap Bhavan)
468 Sadhvi Kala Prabha Balotara 1509 Deedwana
358 Sadhvi Kala Shree Sri Dungargarh 1329 Sujangarh
57 Sadhvi Kalpalata Kelwa 1353 Ladnun
421 Sadhvi Kalpana Shri Adsar 1385 Ladnun
219 Sadhvi Kalpmala  Bhinasar 1561 Gangashahar
362 Sadhvi Kalyan Mitra Sri Dungargarh 1446 Gangashahar
297 Sadhvi Kamal Prabha Bikaner 1333 Boraj
443 Sadhvi Kamal Prabha Ladnun 1329 Parlu
367 Sadhvi Kamal Rekha Hanumangarh 1422 Ladnun
415 Sadhvi Kamal Shri Tamkor 1243 Ladnun 
125 Sadhvi Kanak Shri Charbhuja 1224 Rajgarh
154 Sadhvi Kanakrekha Udaipur 1383 Shri Dungargarh
264 Sadhvi Kanchan Kumari Gangashahar 1205 Ladnun
339 Sadhvi Kanchan Mala Gangashahar 1355 Saradarshahar
333 Sadhvi Kant Prabha Ratangarh 1590 Udasar
237 Sadhvi Kant Yasha Naal 1563 Taranagar
334 Sadhvi Kanta Shri Ratangarh 1716 Ratangarh
363 Sadhvi Karnika Shree Sri Dungargarh 1508 Samdari
95 Sadhvi Kartik Yasha Kelwa 1755 Pacapadara
284 Sadhvi Karuna Shri Sujanagarh 1326 Sujanagarh
208 Sadhvi Karunya Prabha Sardarshahar 1668 Shri Dungargarh
132 Sadhvi Kaushal Prabha Rajnagar 1714 Gangashahar
373 Sadhvi Kavyalata Nokha 1501 Gadana
293 Sadhvi Kesar  Chadhvas 1053 Rajaldesar
157 Sadhvi Keval Prabha Udaipur 1693 Chembur
466 Sadhvi Keval Prabha Bhuj 1642 Pachpadara
167 Sadhvi Kiran Yasha Devgarh 1607 Katanbaji 
55 Sadhvi Kirti Kelwa 1323 Taranagar
262 Sadhvi Kirti Prabha Churu 1722 Ladnun
254 Sadhvi Kirti Yasha Rajaldesar 1537 Gangashahar
209 Sadhvi Komal Prabha Sardarshahar 1676 Gangashahar
359 Sadhvi Krishna Kumari Sri Dungargarh 1377 padampura
278 Sadhvi Kulvibha Gangashahar 1626 Bidasar
424 Sadhvi Kumud Yasha Ladnun 1536 Ladnun
165 Sadhvi Kundan Prabha Devgarh 1444 Udasar
374 Sadhvi Kushal Rekha Nokha 1425 Sardarshahar
127 Sadhvi Kushalvibh Charbhuja 1548 Chasbokaro
286 Sadhvi Kusum Prabha Sujanagarh 1698 Charbhuja
371 Sadhvi Kusumlata Sadulpur 1337 Taranagar
169 Sadhvi Labdhi Prabha Sayra 1521 Titilagarh
461 Sadhvi Labdhi Shri Ahmedabad 1437 Pachpadara
205 Sadhvi Labhavati Sardarshahar 1362 Bav
250 Sadhvi Laghima Shri Rajaldesar 1395 Saradarshahar
117 Sadhvi Laksgmikumar Chitanbha 1157 Sadulpur
310 Sadhvi Lakshmi Vati Bidasar 1264 Saradarshahar
89 Sadhvi Lakshya Prabha Kelwa 1719 Marvad Jn.
445 Sadhvi Lalit Kala Gangashahar 1451 Parlu
335 Sadhvi Lalit Prabha Taranagar 1320 Saradarshahar
368 Sadhvi Lalit Rekha Hanumangarh 1533 Chhoti Khatu
148 Sadhvi Lalit Yasha Relmagra 1614 Chennai
489 Sadhvi Lalita Shri Tamkor 1418 Jaipur (Milap Bhavan)
354 Sadhvi Lichma Shri Dungargarh 1136 Rajaldesar
283 Sadhvi Maan Kumari Sujanagarh 1133 Churu
308 Sadhvi Madan Shri Bidasar 1244 Bidasar
141 Sadhvi Madhubala Asind 1347 Momasar
423 Sadhvi Madhur Yasha Gangashahar 1528 Ladnun
315 Sadhvi Madhurlata Bidasar 1503 Ramsinghji ka Gudha
414 Sadhvi Mahima Shri Balotara 1709 Balotara
292 Sadhvi Mainraya Chadhvas 1245 Petlavad
366 Sadhvi Maitri Prabha Sri Dungargarh 1674 Samdari
495 Sadhvi Malay Prabha Gogunda 1530 Byawar
276 Sadhvi Malay Yasha Gangashahar 1621 Udhana
82 Sadhvi Malayshri Kelwa 1619 Jasol
277 Sadhvi Mallika Yasha Gangashahar 1622 Fatehgarh
462 Sadhvi Man Kumari Bidasar 959 Pachpadara
316 Sadhvi Manan Prabha Bidasar 1575 Udasar
257 Sadhvi Manan Yasha Rajaldesar 1686 Lachuda
232 Sadhvi Mangal Prabha Kaalu 1441 Ladnun
351 Sadhvi Mangal Pragya Shri Dungargarh 1756 Momasar
241 Sadhvi Mangal Yasha Lunakaranasar 1527 Fatehgarh
318 Sadhvi Manisha Prabha Bidasar 1679 Aasotara
63 Sadhvi Manishashri Kelwa 1478 Chadwas
248 Sadhvi Manju Prabha Rajaldesar 1332 Chhapar
410 Sadhvi Manjubala Momasar 1348 Balotara
447 Sadhvi Manjula Shri Balotara 1709 Parlu
331 Sadhvi Manjulata Ratangarh 1500 Ladnun
470 Sadhvi Manogya Yasha Tapara 1743 Deedwana
275 Sadhvi Manu Yasha Gangashahar 1606 Lachuda
226 Sadhvi Mardav shri Padihara 1648 Badmer 
428 Sadhvi Mardav Yasha Baytu 1748 Ladnun
143 Sadhvi Marya Shri Asind 1497 Gogunda
295 Sadhvi maryada Prabha Chadhvas 1699 Koyal 
442 Sadhvi Maulik Prabha Tapara 1725 Chhoti Khatu
372 Sadhvi Maulik Yasha Sadulpur 1752 Rajaldesar
124 Sadhvi Mayank Prabha Amet 1705 Shahada
263 Sadhvi Mayanka Yasha Churu 1760 Sardarshahar
123 Sadhvi Meru Prabha Amet 1673 Koppal
215 Sadhvi Mohan Kumari  Bhinasar 1116 Rajaldesar
487 Sadhvi Mridu Yasha Balotara 1617 Sawai Madhopur
238 Sadhvi Mrudul Yasha Naal 1687 Boravad
162 Sadhvi Mrudula Kumari Lavasaradargarh 1393 Chikamangalur
68 Sadhvi Mudit Yasha Kelwa 1543 Ladnun
214 Sadhvi Mukta Prabha Udasar 1702 Shri Dungargarh
360 Sadhvi Mukti Prabha Sri Dungargarh 1400 Sirsa
291 Sadhvi Mukti Yasha Deshnok 1547 Ratangarh
92 Sadhvi Mukul Yasha Kelwa 1736 Asotar
240 Sadhvi Mulan Lunakaranasar 1207 Fatehgarh
120 Sadhvi Nagina Amet 1214 Tadgarh
451 Sadhvi Nandita Shri Jasol 1723 Edava
341 Sadhvi Nay Shri Gangashahar 1479 Chadwas
404 Sadhvi Nirmal Prabha Barmer 1647 Pali
126 Sadhvi Nirmal Yasha Charbhuja 1542 Sardarshahar
160 Sadhvi Niti Prabha Pur 1694 Pipad city
435 Sadhvi Niti Shri Deogarh 1324 Jodhpur (city)
119 Sadhvi Niyati Prabha Chitanbha 1595 Aasind
210 Sadhvi Paan Kumari (Pratham) Udasar 1070 Shri Dungargarh
239 Sadhvi Paan Kumari (Second) Lunakaranasar 1149 Shri Dungargarh
121 Sadhvi Padmavti Amet 1221 Shahada
305 Sadhvi Pan Kumari Bidasar 1127 Jaipur
490 Sadhvi Pankaj Shri Ladnun 1498 Jaipur (Milap Bhavan)
212 Sadhvi Param Yasha Udasar 1514 Bidasar
251 Sadhvi Pavan Prabha Rajaldesar 1475 Shri Dungargarh
249 Sadhvi Prabha Shri Rajaldesar 1359 Baav
356 Sadhvi Prabhavati Sri Dungargarh 1307 Fatehgarh
220 Sadhvi Prabodh Yasha Bhinasar 1624 Udasar
66 Sadhvi Pragyashri Kelwa 1504 Tasol
261 Sadhvi Pragyavati Churu 1376 Ahamdabad
266 Sadhvi Prakashvati Gangashahar 1259 Sisay
453 Sadhvi Pramila Kumari Sujangarh 1391 Jojawar
150 Sadhvi Pramod Bhilwada 1373 Pachpadra
328 Sadhvi Pranav Yasha Shri Ganganagar 1747 Bagumunda
159 Sadhvi Prashamaysha Pur 1640 Jetomandi
204 Sadhvi Prashmarati Sardarshahar 1336 Taranagar
432 Sadhvi Prasnna Prabha Jasol 1652 Asadha
401 Sadhvi Pratima Shri Gangashahar 1447 Pali
140 Sadhvi Preksha Gangapur 1505 Titilagarh
440 Sadhvi Prem Prabha Ladnun 1520 Chhoti Khatu
486 Sadhvi Prerna Shri Chennai 1506 Sawai Madhopur
298 Sadhvi Priydarshana Bikaner 1456 Suratgarh
485 Sadhvi Priyvanda Chennai 1407 Sawai Madhopur
287 Sadhvi Pulkit Yasha Sujanagarh 1739 Pachpadra
352 Sadhvi Punan Shri Dungargarh 1040 Bidasar
396 Sadhvi Punya Darshana Suratgarh 1457 Boravar
400 Sadhvi Punya Prabha Barmer 1440 Pali
306 Sadhvi Rai Kumari Bidasar 1131 Jaipur
196 Sadhvi Raj Kumari (Pratham) Joravarpura 946 Nohar
259 Sadhvi Raj Kumari  Churu 1202 Ladnun
326 Sadhvi Raj Shri Shri Ganganagar 1623 Surat
492 Sadhvi Rajat Yasha Uchana Mandi 1744 Jaipur (Milap Bhavan)
355 Sadhvi Rajavati Shri Dungargarh 1240 Shri Dungargarh
281 Sadhvi Rajimati Sujanagarh 1222 Ratangarh
211 Sadhvi Rajkanvar Udasar 889 Gogunda
361 Sadhvi Rajprabha Sri Dungargarh 1425 Farbisganj
408 Sadhvi Rakesh Kumari Rajaldesar 1272 Balotara
479 Sadhvi Ram Kumari Sardarshahar 1155 Jaipur (shyamnagar)
289 Sadhvi Ramavati Deshnok 1356 Bidasar
200 Sadhvi Ratan Kumari Sardarshahar 1059 Sardarshahar
288 Sadhvi Ratan Shri Deshnok 1226 Ladnun
467 Sadhvi Rati Prabha Balotara 1513 Deedwana
357 Sadhvi Riju Shree Sri Dungargarh 1325 Sri Dungargarh
437 Sadhvi Riju Yasha Parihara 1539 Jodhpur (city)
71 Sadhvi Rijubala Kelwa 1553 Saradarshahar
504 Sadhvi Ritu Yasha Jasol 1742 Hissar
221 Sadhvi Rohit Yasha Bhinasar 1753 Pachpadra
96 Sadhvi Rudhhi Yash Kelwa 1759 Chennai
247 Sadhvi Rujumati Rajaldesar 1316 Momasar
314 Sadhvi Rujupragya Bidasar 1448 Bav
136 Sadhvi Rushbh Prabha Daulatgarh 1468 Saradarshahar
199 Sadhvi Rushi Prabha Joravarpura 1660 Momasar
441 Sadhvi Sahaj Prabha Tapara 1567 Chhoti Khatu
118 Sadhvi Sajjanshri Chitanbha 1233 Sadulpur
503 Sadhvi Samadhi Prabha Uchana Mandi 1732 Hissar
342 Sadhvi Samadhi Yasha Gangashahar 1761 Bidasar
285 Sadhvi Samata Shri Sujanagarh 1343 Rajaldesar
234 Sadhvi Samay Prabha Kaalu 1579 Momasar
327 Sadhvi Samiksha Prabha Shri Ganganagar 1727 Pachpadra
299 Sadhvi Sampat Prabha Bikaner 1559 Shri Dungargarh
493 Sadhvi Samyak Prabha Sardarshahar 1489 Byawar
279 Sadhvi Sanbhav Shri Gangashahar 1680 Jasol
345 Sadhvi Sanchit Yasha Pilibanga 1564 Saradarshahar
500 Sadhvi Sangh Mitra Sri Dungargarh 1177 Hissar
86 Sadhvi Sangit Prabha Kelwa 1678 Jasol
218 Sadhvi Sankalp Shri Bhinasar 1459 Kunouli Bazar
433 Sadhvi Sanklap Prabha Balotara 1677 Asadha
128 Sadhvi Sanmati Prabha Charbhuja 1729 Bhusaval
229 Sadhvi Sanvar Yasha Sandva 1643 Kavaasa
156 Sadhvi Sanvarvibha Udaipur 1588 Shahada
450 Sadhvi Sanveg Prabha Lunkaransar 1389 Edava
294 Sadhvi Sanveg Shri Chadhvas 1413 Shri Dungargarh
256 Sadhvi Sanyam Prabha Rajaldesar 1596 Saradarshahar
347 Sadhvi Sanyam Prabha Nohar 1378 Hanshi
439 Sadhvi Sanyam Shri Ratangarh 1315 Chhoti Khatu
224 Sadhvi Sanymalta Padihara 1512 Badmer 
198 Sadhvi Saral Yasha Joravarpura 1604 Momasar
70 Sadhvi Saramal Prabha Kelwa 1552 Saradarshahar
346 Sadhvi Saras Prabha Pilibanga 1612 Balotara
448 Sadhvi Saraswati Hansi 1358 Edava
395 Sadhvi Satyavati Hansi 1352 Boravar
72 Sadhvi Savitashri Kelwa 1570 Ladnun
344 Sadhvi Shakuntala Pilibanga 1431 Balotara
146 Sadhvi Shantakumari Relmagra 1371 Gangashahar
62 Sadhvi Sharadashri Kelwa 1477 Bhinasar
491 Sadhvi Sharda Prabha Badnikala 1714 Jaipur (Milap Bhavan)
312 Sadhvi Sharddha Shri Bidasar 1309 Udaipur
348 Sadhvi Shashi Kala Nohar 1482 Hanshi
73 Sadhvi Shashi Prabha Kelwa 1573 Ladnun
463 Sadhvi Shashi Prabha Bidasar 1168 Pachpadara
397 Sadhvi Shashi Pragya Tamkor 1637 Boravar
330 Sadhvi Shashi Rekha Ratangarh 1360 Bav
426 Sadhvi Shawet Prabha Tamkor 1572 Ladnun
501 Sadhvi Sheel Prabha Sardarshahar 1344 Hissar
420 Sadhvi Sheelvati Ladnun 1330 Ladnun
332 Sadhvi Shitala Yasha Ratangarh 1549 Ratangarh
323 Sadhvi Shreysa Prabha Rajhgarh 1720 Nandeshama
67 Sadhvi Shruta Yasha Kelwa 1541 Ladnun
74 Sadhvi Shubh Prabha Kelwa 1578 Rajgarh
69 Sadhvi Shubhra Yasha Kelwa 1545 Bidasar
170 Sadhvi Shukla Prabha Sayra 1473 Sardarshahar
274 Sadhvi Siddha Prabha Gangashahar 1591 Ramsinghji ka Gudha
422 Sadhvi Sidh Pragya Ladnun 1405 Ladnun
483 Sadhvi Sidhi Yasha Sujangarh 1750 Jaipur (shyamnagar)
459 Sadhvi Smit Prabha Jasol 1611 Tapara
197 Sadhvi Som Yasha Joravarpura 1517 Gangashahar
343 Sadhvi Somtal Pilibanga 1370 Gangashahar
494 Sadhvi Somya Prabha Sardarshahar 1461 Byawar
403 Sadhvi Somya Yasha Dhuliya 1529 Pali
144 Sadhvi Soubhagyashri Asind 1672 Rajaldesar
364 Sadhvi Sudha Prabha Sri Dungargarh 1651 Momasar
246 Sadhvi Sudha Shri Rajaldesar 1302 Sardarshahar
164 Sadhvi Sudhanshu Prabha Lavasaradargarh 1669 Shri Dungargarh
317 Sadhvi Sudharshan Prabha Bidasar 1649 Momasar
253 Sadhvi Sulekha Rajaldesar 1486 Hisar
365 Sadhvi Sulsa Shree Sri Dungargarh 1667 Momasar
231 Sadhvi Suman Kumari  Kaalu 1390 Chhapar
302 Sadhvi Suman Shri Bidasar 1285 Bidasar
90 Sadhvi Sumangal Prabha Kelwa 1721 Gangashahar
83 Sadhvi Sumati Prabha Kelwa 1650 Saradarshahar
171 Sadhvi Sumedha Sayra 1707 Titilagarh
79 Sadhvi Sunandashri Kelwa 1609 Ladnun
53 Sadhvi Suprabha Kelwa 1282 Sri Dungargarh
376 Sadhvi Surabhi Prabha Nokha 1712 Ladnun
303 Sadhvi Suraj Kumari Bidasar 942 Jaipur
419 Sadhvi Suraj Kumari Sadulpur 1190 Ladnun
449 Sadhvi Suraj Kumari Bidasar 1042 Edava
502 Sadhvi Suraj Yasha Sardarshahar 1562 Hissar
313 Sadhvi Surekha  Bidasar 1420 Chadwas
131 Sadhvi Surya Yasha Rajnagar 1518 Sri Dungargarh
272 Sadhvi Sushma Shri Gangashahar 1388 Gangashahar
58 Sadhvi Sushmakumar Kelwa 1394 Saradarshahar
482 Sadhvi Suvidhi Prabha Sri Dungargarh 1666 Jaipur (Shyamnagar)
161 Sadhvi Swarn Rekha Lavasaradargarh 1414 Shri Dungargarh
88 Sadhvi Swasthik Prabha Kelwa 1713 Ladnun
163 Sadhvi Swastika Lavasaradargarh 1571 Shri Dungargarh
87 Sadhvi Tanmay Prabha Kelwa 1696 Pipad city
452 Sadhvi Tarun Prabha Jasol 1724 Edava
438 Sadhvi Tarun Yasha Jasol 1683 Jodhpur (city)
394 Sadhvi Tejkumari Sardarshahar 1060 Boravar
407 Sadhvi Tilak Shri Sujangarh 1327 Balotara
411 Sadhvi Titiksha Shri Chennai 1397 Balotara
81 Sadhvi Udit Yasha Kelwa 1618 Jasol
300 Sadhvi Ujjval Prabha Bikaner 1601 Lonar
349 Sadhvi Ujjval Yasha Nohar 1735 Hanshi
456 Sadhvi Ujjwal Rekha Sardarshahar 1421 Tapara
236 Sadhvi Urmila Kumari Naal 1401 Gangashahar
325 Sadhvi Vadharmaan Shri Shri Ganganagar 1411 Delhi
243 Sadhvi Vaibhav Yasha Lunakaranasar 1714 Mudgeri
425 Sadhvi Vairagya Shri Tamkor 1565 Ladnun
80 Sadhvi Vandanashri Kelwa 1610 sri Dungargarh
85 Sadhvi Vasudha Kelwa 1670 Surat 
309 Sadhvi Vasumati Bidasar 1250 Saradarshahar
61 Sadhvi Vibhashri Kelwa 1454 Gangashahar
484 Sadhvi Vidhyavati (second) Sri Dungargarh 1252 Sawai Madhopur
129 Sadhvi Vidyavati (Pratham) Rajnagar 1231 Shri Dungargarh
166 Sadhvi Vidyut Prabha Devgarh 1474 Momasar
142 Sadhvi Vigyanshri Asind 1382 Sujanghadh
267 Sadhvi Vijay Gangashahar 1063 Saradarshahar
268 Sadhvi Vijay Kumari Gangashahar 1235 Chhapar
152 Sadhvi Vijay Prabha Bhilwada 1511 Balotara
235 Sadhvi Vijay Shri Naal 1145 Sardarshahar
405 Sadhvi Vikas Prabha Gangashahar 1659 Pali
59 Sadhvi Vimal Pragya Kelwa 1404 Bidasar
213 Sadhvi Vinamra Yasha Udasar 1646 Gangashahar
78 Sadhvi Vinay Prabha Kelwa 1597 Gangashahar
480 Sadhvi Vinay Prabha Sardarshahar 1467 Jaipur (Shyamnagar)
244 Sadhvi Vinay Shri Rajaldesar 1182 Boravad
320 Sadhvi Vinay Shri (Second) Rajhgarh 1286 Shri Dungargarh
225 Sadhvi Vinit Prabha Padihara 1635 Aadsar
158 Sadhvi Vishad Pragya Pur 1403 Bidasar
93 Sadhvi Vishal Yasha Kelwa 1737 Saradarshahar
409 Sadhvi Vivek Shri Fatehgarh 1311 Balotara
64 Sadhvi Vivekshri Kelwa 1481 Chadwas
434 Sadhvi Yashodhara Ladnun 1281 Jodhpur (city)
446 Sadhvi Yog Prabha Gangashahar 1598 Parlu
353 Sadhvi  Kisturan Shri Dungargarh 1043 Bidasar

Munis:

Go:

Sources
Terapanth Chaturmas
Share this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. Ahmedabad
 2. Akal
 3. Amet
 4. Anand
 5. Anekant
 6. Aradhana
 7. Asadha
 8. Asind
 9. Balotara
 10. Banglore
 11. Barmer
 12. Bav
 13. Baytu
 14. Bhinasar
 15. Bhuj
 16. Bidasar
 17. Bikaner
 18. Chaitanya
 19. Charitra
 20. Chaturmas
 21. Chennai
 22. Chhapar
 23. Chhoti Khatu
 24. Churu
 25. Dahod
 26. Darshan
 27. Darshana
 28. Delhi
 29. Deogarh
 30. Dharm
 31. Dharma
 32. Ganganagar
 33. Gangapur
 34. Gangashahar
 35. Gogunda
 36. Gun
 37. Gupti
 38. Guru
 39. Gyan
 40. Hanshi
 41. Hansi
 42. Hanumangarh
 43. HereNow4U
 44. Hisar
 45. Hissar
 46. Jaipur
 47. Jasol
 48. Jin
 49. Jodhpur
 50. Joravarpura
 51. Kala
 52. Kalu
 53. Kant
 54. Karuna
 55. Kelwa
 56. Khatu
 57. Koppal
 58. Krishna
 59. Labdhi
 60. Ladnun
 61. Lakshmi
 62. Lalit Kala
 63. Lunkaransar
 64. Maan
 65. Maitri
 66. Mala
 67. Manu
 68. Maryada
 69. Meru
 70. Momasar
 71. Mukti
 72. Munis
 73. Niyati
 74. Nohar
 75. Nokha
 76. Pachpadra
 77. Padampura
 78. Pali
 79. Parihara
 80. Petlavad
 81. Pilibanga
 82. Prabodh
 83. Pragya
 84. Pratham
 85. Pratima
 86. Preksha
 87. Punya
 88. Rajaldesar
 89. Rajgarh
 90. Rajnagar
 91. Ram
 92. Ratangarh
 93. Relmagra
 94. Rohit
 95. Sadhvi
 96. Sadhvi Aatm Prabha
 97. Sadhvi Aatm Yasha
 98. Sadhvi Amit Prabha
 99. Sadhvi Amit Yasha
 100. Sadhvi Amrit Prabha
 101. Sadhvi Anand Prabha
 102. Sadhvi Anekant Prabha
 103. Sadhvi Apurv Yasha
 104. Sadhvi Atul Prabha
 105. Sadhvi Basant Prabha
 106. Sadhvi Bhagyavati
 107. Sadhvi Bhanu Kumari
 108. Sadhvi Bhikha
 109. Sadhvi Bidama
 110. Sadhvi Chaitanya Prabha
 111. Sadhvi Chand Kumari
 112. Sadhvi Chandan Bala
 113. Sadhvi Chandravati
 114. Sadhvi Charitra Yasha
 115. Sadhvi Charu Lata
 116. Sadhvi Chitralekha
 117. Sadhvi Darshan Prabha
 118. Sadhvi Deep Yasha
 119. Sadhvi Deepmala
 120. Sadhvi Dharmvati
 121. Sadhvi Dhaval Prabha
 122. Sadhvi Divya Prabha
 123. Sadhvi Gaurav Prabha
 124. Sadhvi Gulab Kanwar
 125. Sadhvi Gunmala
 126. Sadhvi Gupti Prabha
 127. Sadhvi Guru Yasha
 128. Sadhvi Gyan Prabha
 129. Sadhvi Hem Rekha
 130. Sadhvi Hem Yasha
 131. Sadhvi Hemlata
 132. Sadhvi Hulasan
 133. Sadhvi Jagat Prabha
 134. Sadhvi Jagvatsala
 135. Sadhvi Jatan Kumari
 136. Sadhvi Jeet Yasha
 137. Sadhvi Jin Rekha
 138. Sadhvi Jinbala
 139. Sadhvi Jyoti Prabha
 140. Sadhvi Jyoti Yasha
 141. Sadhvi Kailashvati
 142. Sadhvi Kala Prabha
 143. Sadhvi Kala Shree
 144. Sadhvi Kalyan Mitra
 145. Sadhvi Kamal Prabha
 146. Sadhvi Kamal Rekha
 147. Sadhvi Kanak Shri
 148. Sadhvi Kanakrekha
 149. Sadhvi Kanchan Kumari
 150. Sadhvi Kanchan Mala
 151. Sadhvi Kant Prabha
 152. Sadhvi Karnika Shree
 153. Sadhvi Kartik Yasha
 154. Sadhvi Karunya Prabha
 155. Sadhvi Kaushal Prabha
 156. Sadhvi Keval Prabha
 157. Sadhvi Kiran Yasha
 158. Sadhvi Kirti Prabha
 159. Sadhvi Kirti Yasha
 160. Sadhvi Komal Prabha
 161. Sadhvi Krishna Kumari
 162. Sadhvi Kumud Yasha
 163. Sadhvi Kundan Prabha
 164. Sadhvi Kusum Prabha
 165. Sadhvi Labdhi Prabha
 166. Sadhvi Labdhi Shri
 167. Sadhvi Lalit Prabha
 168. Sadhvi Lalit Rekha
 169. Sadhvi Lalit Yasha
 170. Sadhvi Maan Kumari
 171. Sadhvi Madhubala
 172. Sadhvi Madhur Yasha
 173. Sadhvi Madhurlata
 174. Sadhvi Mainraya
 175. Sadhvi Maitri Prabha
 176. Sadhvi Malay Prabha
 177. Sadhvi Malay Yasha
 178. Sadhvi Man Kumari
 179. Sadhvi Manan Yasha
 180. Sadhvi Mangal Prabha
 181. Sadhvi Mangal Pragya
 182. Sadhvi Mangal Yasha
 183. Sadhvi Manisha Prabha
 184. Sadhvi Manju Prabha
 185. Sadhvi Manjubala
 186. Sadhvi Manjula
 187. Sadhvi Manogya Yasha
 188. Sadhvi Manu Yasha
 189. Sadhvi Mardav Yasha
 190. Sadhvi Maryada Prabha
 191. Sadhvi Maulik Prabha
 192. Sadhvi Maulik Yasha
 193. Sadhvi Mayank Prabha
 194. Sadhvi Meru Prabha
 195. Sadhvi Mridu Yasha
 196. Sadhvi Mudit Yasha
 197. Sadhvi Mukta Prabha
 198. Sadhvi Mukti Prabha
 199. Sadhvi Mukti Yasha
 200. Sadhvi Mukul Yasha
 201. Sadhvi Mulan
 202. Sadhvi Nagina
 203. Sadhvi Nirmal Prabha
 204. Sadhvi Nirmal Yasha
 205. Sadhvi Niyati Prabha
 206. Sadhvi Pan Kumari
 207. Sadhvi Param Yasha
 208. Sadhvi Pavan Prabha
 209. Sadhvi Prabhavati
 210. Sadhvi Prabodh Yasha
 211. Sadhvi Pragyavati
 212. Sadhvi Prakashvati
 213. Sadhvi Pramila Kumari
 214. Sadhvi Pramukha
 215. Sadhvi Pramukha Kanakprabha
 216. Sadhvi Pranav Yasha
 217. Sadhvi Prasnna Prabha
 218. Sadhvi Priyvanda
 219. Sadhvi Punya Prabha
 220. Sadhvi Rai Kumari
 221. Sadhvi Raj Kumari
 222. Sadhvi Rajimati
 223. Sadhvi Rakesh Kumari
 224. Sadhvi Ram Kumari
 225. Sadhvi Ramavati
 226. Sadhvi Ratan Kumari
 227. Sadhvi Ratan Shri
 228. Sadhvi Rati Prabha
 229. Sadhvi Riju Shree
 230. Sadhvi Riju Yasha
 231. Sadhvi Rijubala
 232. Sadhvi Ritu Yasha
 233. Sadhvi Rohit Yasha
 234. Sadhvi Sahaj Prabha
 235. Sadhvi Samadhi Prabha
 236. Sadhvi Samadhi Yasha
 237. Sadhvi Samiksha Prabha
 238. Sadhvi Sampat Prabha
 239. Sadhvi Samyak Prabha
 240. Sadhvi Sanchit Yasha
 241. Sadhvi Sangh Mitra
 242. Sadhvi Sangit Prabha
 243. Sadhvi Sanmati Prabha
 244. Sadhvi Sanvar Yasha
 245. Sadhvi Sanveg Prabha
 246. Sadhvi Sanyam Prabha
 247. Sadhvi Saral Yasha
 248. Sadhvi Saras Prabha
 249. Sadhvi Saraswati
 250. Sadhvi Satyavati
 251. Sadhvi Shakuntala
 252. Sadhvi Sharda Prabha
 253. Sadhvi Shashi Prabha
 254. Sadhvi Shashi Rekha
 255. Sadhvi Sheel Prabha
 256. Sadhvi Sheelvati
 257. Sadhvi Shubh Prabha
 258. Sadhvi Shubhra Yasha
 259. Sadhvi Smit Prabha
 260. Sadhvi Som Yasha
 261. Sadhvi Somya Prabha
 262. Sadhvi Somya Yasha
 263. Sadhvi Sudha Prabha
 264. Sadhvi Sudhanshu Prabha
 265. Sadhvi Suman Shri
 266. Sadhvi Sumangal Prabha
 267. Sadhvi Sumati Prabha
 268. Sadhvi Suprabha
 269. Sadhvi Surabhi Prabha
 270. Sadhvi Suraj Kumari
 271. Sadhvi Suraj Yasha
 272. Sadhvi Surya Yasha
 273. Sadhvi Sushma Shri
 274. Sadhvi Suvidhi Prabha
 275. Sadhvi Swarn Rekha
 276. Sadhvi Swastika
 277. Sadhvi Tanmay Prabha
 278. Sadhvi Tarun Prabha
 279. Sadhvi Tarun Yasha
 280. Sadhvi Tejkumari
 281. Sadhvi Tilak Shri
 282. Sadhvi Udit Yasha
 283. Sadhvi Ujjval Prabha
 284. Sadhvi Ujjwal Rekha
 285. Sadhvi Urmila Kumari
 286. Sadhvi Vaibhav Yasha
 287. Sadhvi Vasumati
 288. Sadhvi Vidhyavati (Second)
 289. Sadhvi Vijay Kumari
 290. Sadhvi Vijay Prabha
 291. Sadhvi Vijay Shri
 292. Sadhvi Vikas Prabha
 293. Sadhvi Vimal Pragya
 294. Sadhvi Vinamra Yasha
 295. Sadhvi Vinay Prabha
 296. Sadhvi Vishad Pragya
 297. Sadhvi Vishal Yasha
 298. Sadhvi Vishrutvibha
 299. Sadhvi Yashodhara
 300. Sadhvi Yog Prabha
 301. Sadhvi shashi Pragya
 302. Sadhvis
 303. Sadulpur
 304. Samadhi
 305. Samata
 306. Samdari
 307. Sangh
 308. Sanyam
 309. Saraswati
 310. Sardarshahar
 311. Sawai Madhopur
 312. Sayra
 313. Shahada
 314. Shri Dungargarh
 315. Shukla
 316. Siddha
 317. Sirsa
 318. Sisay
 319. Sri Dungargarh
 320. Sujangarh
 321. Sumati
 322. Surat
 323. Suratgarh
 324. Swastika
 325. Tamkor
 326. Tapara
 327. Taranagar
 328. Terapanth
 329. Terapanth Chaturmas
 330. Tilak
 331. Titilagarh
 332. Uchana
 333. Udaipur
 334. Udasar
 335. Vati
 336. Vinay
 337. Yog
Page statistics
This page has been viewed 2491 times.
© 1997-2020 HereNow4U, Version 4
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

HN4U Deutsche Version
Today's Counter: