2016 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 02.08.2016
Updated on: 18.06.2017

Pawas Pravas Samvat 2073

S.# / Area

Saint's Name

Native Place

Terapanth
Serial

Chaturmas Place

Group

1

Acharya Mahashraman

Sardarshahar

 698

Guwahati

 

2

Mukhya Muni Mahavir Kumar

Falsund

802

Guwahati

3

Muni Dhananjay Kumar

Sri Dungargarh

706

Guwahati

4

Muni Rajkumar

Gangashahar

713

Guwahati

5

Muni Dinesh Kumar

Tapara

728

Guwahati

6

Muni Rishabh Kumar

Taranagar

730

Guwahati

7

Muni Ashok Kumar

Suratgarh

749

Guwahati

8

Muni Kumar Shraman

Ladnun

755

Guwahati

9

Muni Jay Kumar

Tapara

761

Guwahati

10

Muni Rajneesh Kumar

Baytu

767

Guwahati

11

Muni Yogesh Kumar

Sujangarh

771

Guwahati

12

Muni Jambu Kumar (Minjur)

Minjur

774

Guwahati

13

Muni Kirti Kumar

Jasol

778

Guwahati

14

Muni Vishrut Kumar

Jasol

779

Guwahati

15

Muni Jitendra Kumar

Rasisar

783

Guwahati

16

Muni Rohit Kumar

Tapara

786

Guwahati

17

Muni Mudit Kumar

Bidasar

800

Guwahati

18

Muni Manan Kumar

Barpeta Road

804

Guwahati

19

Muni Akash Kumar

Cuttack

809

Guwahati

20

Muni Nay Kumar

Jalgaon

811

Guwahati

21

Muni Gautam Kumar

Birmaval

818

Guwahati

22

Muni Sudhanshu Kumar

Birmaval

819

Guwahati

23

Muni Mridu Kumar

Koshiwara

822

Guwahati

24

Muni Gaurav Kumar

Ladnun

826

Guwahati

25

Muni Hitendra Kumar

Sayra

832

Guwahati

26

Muni Shubhankar

Sardarshahar

835

Guwahati

27

Muni Anekant Kumar

Chennai

839

Guwahati

28

Muni Vivek Kumar

Barpeta Road

841

Guwahati

29

Muni Puneet Kumar

Balotara

843

Guwahati

30

Muni Dhurv Kumar

Pachpadra

846

Guwahati

31

Muni Suvidhi Kumar

Sri Dungargarh

854

Guwahati

32

Muni Vardhman Kumar

Hyderabad

855

Guwahati

33

Muni Vinamra Kumar

Parlu

857

Guwahati

34

Muni Prince Kumar

Padrada

859

Guwahati

35

Muni Naman Kumar

Gangashahar

860

Guwahati

36

Muni Aman Kumar

Rajaldesar

864

Guwahati

37

Muni Namra Kumar

Tamkor

865

Guwahati

38

Muni Parshva Kumar

Gangashahar

867

Guwahati

39

Muni Nami Kumar

Bidasar

868

Guwahati

40

Muni Satya Kumar

Jhakanavad

869

Guwahati

41

Muni Ratna Kumar

Sardarshahar

870

Guwahati

42

Muni Keshi Kumar

Kesinga

871

Guwahati

43

Sadhvi Pramukha Kanak Prabha

Ladnun

1303

Guwahati

44

Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha

Ladnun

1582

Guwahati

45

Sadhvivarya Sadhvi Sambuddh Yasha

Jasol

1779

Guwahati

46

Sadhvi Jin Prabha

Ladnun

1342

Guwahati

47

Sadhvi Kalplata

Ladnun

1353

Guwahati

48

Sadhvi Sushma Kumari

Sardarshahar

1394

Guwahati

49

Sadhvi Vimal Pragya

Bidasar

1404

Guwahati

50

Sadhvi Chitra Lekha

Sujangarh

1443

Guwahati

51

Sadhvi Vibha Shree

Gangashahar

1454

Guwahati

52

Sadhvi Sharda Shree

Bhinasar

1477

Guwahati

53

Sadhvi Anushasan Shree

Gangashahar

1493

Guwahati

54

Sadhvi Labdhi Prabha

Titilagarh

1521

Guwahati

55

Sadhvi Shrut Yasha

Ladnun

1541

Guwahati

56

Sadhvi Mudit Yasha

Ladnun

1543

Guwahati

57

Sadhvi Shubhra Yasha

Bidasar

1545

Guwahati

58

Sadhvi Rijubala

Sardarshahar

1553

Guwahati

59

Sadhvi Savita Shree

Ladnun

1570

Guwahati

60

Sadhvi Shashi Prabha

Ladnun

1573

Guwahati

61

Sadhvi Jay Vibha

Gangashahar

1585

Guwahati

62

Sadhvi Darshan Vibha

Dhinavas

1587

Guwahati

63

Sadhvi Arogya Shree

Momasar

1593

Guwahati

64

Sadhvi Sunanda Shree

Ladnun

1609

Guwahati

65

Sadhvi Vandana Shree

Sri Dungargarh

1610

Guwahati

66

Sadhvi Malay Shree

Jasol

1619

Guwahati

67

Sadhvi Mallika Shree

Fatehgarh

1622

Guwahati

68

Sadhvi Sumati Prabha

Sardarshahar

1650

Guwahati

69

Sadhvi Sambhav Shree

Jasol

1680

Guwahati

70

Sadhvi Tanmay Prabha

Pipad

1696

Guwahati

71

Sadhvi Swastik Prabha

Ladnun

1713

Guwahati

72

Sadhvi Kaushal Prabha

Gangashahar

1714

Guwahati

73

Sadhvi Sumangal Prabha

Gangashahar

1721

Guwahati

74

Sadhvi Charu Lata

Lunkaransar

1726

Guwahati

75

Sadhvi Chandrika Shree

Pune

1728

Guwahati

76

Sadhvi Vishal Yasha

Sardarshahar

1737

Guwahati

77

Sadhvi Charitra Yasha

Sardarshahar

1754

Guwahati

78

Sadhvi Kartik Yasha

Pachpadra

1755

Guwahati

79

Sadhvi Mimansa Prabha

Sardarshahar

1765

Guwahati

80

Sadhvi Prabuddh Yasha

Parlu

1769

Guwahati

81

Sadhvi Himanshu Prabha

Barpeta Road

1773

Guwahati

82

Sadhvi Khyat Yasha

Jasol

1781

Guwahati

83

Sadhvi Maitri Yasha

jasol

1784

Guwahati

84

Sadhvi Pranjal Yasha

Balotara

1786

Guwahati

85

Sadhvi Rajul Prabha

Bangalore

1799

Guwahati

86

Sadhvi Chaitanya Prabha

Bangalore

1800

Guwahati

87

Sadhvi Pushy Prabha

Gangashahar

1805

Guwahati

88

Sadhvi Siddharth Prabha

Musalia

1809

Guwahati

89

Sadhvi Vishal Prabha

Barpeta Road

1829

Guwahati

90

Sadhvi Prafulla Prabha

Balotara

1832

Guwahati

91

Sadhvi Sharad Yasha

Sardarshahar

1847

Guwahati

92

Sadhvi Namrata Shree

Sayra

1848

Guwahati

93

Sadhvi Samata Prabha

Chennai

1849

Guwahati

94

Sadhvi Riddhi Prabha

Asadha

1850

Guwahati

95

Sadhvi Kamaniya Prabha

Kesinga

1851

Guwahati

96

Sadhvi Aditya Prabha

Kesinga

1852

Guwahati

Delhi State:

Chaturmasik Places-7

Monks 17

Nuns 20

 

 

97

Mantri Muni Sumermal

Ladnun

558

Delhi (Peetampura ->Rohini))

7

98

Muni Udit Kumar

Sardarshahar

697

Delhi (Peetampura ->Rohini))

99

Muni Pulkit Kumar

Lonar

772

Delhi (Peetampura ->Rohini))

100

Muni Anant Kumar

Fatehgarh

790

Delhi (Peetampura ->Rohini))

101

Muni Prateek Kumar

Bhilwara

844

Delhi (Peetampura ->Rohini))

102

Muni Ramya Kumar

Pachpadra

845

Delhi (Peetampura ->Rohini))

103

Muni Jyotirmay Kumar

Sri Dungargarh

866

Delhi (Peetampura ->Rohini))

104

Muni Sumermal (Sudarshan)

Sujangarh

557

Delhi (Green Park)

7

105

Muni Tanmay Kumar

Ladnun

752

Delhi (Green Park)

106

Muni Neeraj Kumar

Jaipur

768

Delhi (Green Park)

107

Muni Jayant Kumar

Gangashahar

784

Delhi (Green Park)

108

Muni Anushasan Kumar

Koshiwara

821

Delhi (Green Park)

109

Muni Meru Kumar

Gangashahar

829

Delhi (Green Park)

110

Muni Saumya Kumar

Hisar

831

Delhi (Green Park)

111

Muni Kishanlal

Momasar

643

Delhi (Model Town)

3

112

Muni Vijay Kumar

Sujangarh

684

Delhi (Model Town)

113

Muni Nikunj Kumar

Bav

863

Delhi (Model Town)

114

Sadhvi Sanghmitra

Sri Dungargarh

1170

Delhi (Krishna Nagar)

115

Sadhvi Sheel Prabha

Sardarshahar

1344

Delhi (Krishna Nagar)

116

Sadhvi Suraj Yasha

Sardarshahar

1562

Delhi (Krishna Nagar)

117

Sadhvi Samadhi Prabha

Uchana Mandi

1732

Delhi (Krishna Nagar)

118

Sadhvi Ashok Shree

Sardarshahar

1300

Delhi (Shahdara)

8

119

Sadhvi Sanyamlata

Barmer

1512

Delhi (Shahdara)

120

Sadhvi Chinmay Prabha

Nathdwara

1531

Delhi (Shahdara)

121

Sadhvi Manju Yasha

Bidasar

1546

Delhi (Shahdara)

122

Sadhvi Charu Prabha

Ratangarh

1620

Delhi (Shahdara)

123

Sadhvi Mardav Shree

Barmer

1648

Delhi (Shahdara)

124

Sadhvi Sumedha Shree

Titilagarh

1707

Delhi (Shahdara)

125

Sadhvi Indu Prabha

Balotara

1820

Delhi (Shahdara)

126

Sadhvi Ravi Prabha

Ladnun

1319

Delhi (Rohini)

4

127

Sadhvi Purnima Shree

Sardarshahar

1490

Delhi (Rohini)

128

Sadhvi Lok Yasha

Ratannagar

1526

Delhi (Rohini)

129

Sadhvi Kartvya Prabha

Kelwa

1731

Delhi (Rohini)

130

Sadhvi Prasnna Yasha

Kalu

1774

Delhi (Shalimarbag)

131

Sadhvi Chaitya Prabha

Sri Dungargarh

1616

Delhi (Shalimarbag)

132

Sadhvi Madhury Prabha

Kalu

1815

Delhi (Shalimarbag)

133

Sadhvi Kumud Prabha

Delhi

1846

Delhi (Shalimarbag)

Rajasthan State:

Chaturmasik Places-60

Monks-64

Nuns-255

 

 

Jodhpur Area: 

Chaturmasik Places-12

Monks 7

Nuns-45

 

 

134

Muni Manilal

Sardarshahar

645

Siriyari

2

135

Muni Kushal Kumar

Ratlam

815

Siriyari

136

Muni Tatvaruchi

Amet

733

Khinvada

2

137

Muni Vinayruchi

Ladnun

827

Khinvada

138

Muni Himanshu Kumar

Asadha

763

Balotara

3

139

Muni Hemant Kumar

Asadha

833

Balotara

140

Muni Jigyasu Kumar

Asadha

848

Balotara

141

Sadhvi Chand Kumari

Ladnun

1202

Asadha

5

142

Sadhvi Vivek Shree

Fatehgarh

1311

Asadha

143

Sadhvi Manjubala

Momasar

1348

Asadha

144

Sadhvi titiksha Shree

Chennai

1397

Asadha

145

Sadhvi Pallva Prabha

Bidasar

1819

Asadha

146

Sadhvi Ram Kumari

Ladnun

1203

Jodhpur (city)

6

147

Sadhvi Prgyavati

Bav

1376

Jodhpur (city)

148

Sadhvi Vivek Shree

Charwas

1481

Jodhpur (city)

149

Sadhvi Kirti Prabha

Ladnun

1722

Jodhpur (city)

150

Sadhvi Mayank Yasha

Sardarshahar

1760

Jodhpur (city)

151

Sadhvi Prashant Yasha

Asadha

1789

Jodhpur (city)

152

Sadhvi Gulabkanwar

Sardarshahar

1267

Jodhpur (Amarnagar)

5

153

Sadhvi Bhanu Kumari

Sardarshahar

1239

Jodhpur (Amarnagar)

154

Sadhvi Hemrekha

Ladnun

1496

Jodhpur (Amarnagar)

155

Sadhvi Prasnna Prabha

jasol

1652

Jodhpur (Amarnagar)

156

Sadhi Ritu Yasha

jasol

1742

Jodhpur (Amarnagar)

157

Sadhvi Chandanbala

Delhi

1294

Jasol

8

158

Sadhvi Vardhman Shree

Delhi

1411

Jasol

159

Sadhvi Rajshree

Surat 

1623

Jasol

160

Sadhvi Akhil Yasha

Jasol

1681

Jasol

161

Sadhvi Mridu Prabha

jasol

1684

Jasol

162

Sadhvi Samiksha Prabha

Pachpadra

1727

Jasol

163

Sadhvi Pranav Yasha

Bagumunda

1747

Jasol

164

Sadhvi Siddhi Yasha

Sujangarh

1750

Jasol

165

Sadhvi Tilak Shree

Sujangarh

1327

Pachpadra

4

166

Sadhvi Mahima Shree

Balotara

1708

Pachpadra

167

Sadhvi Kartvya Yasha

Jasol

1780

Pachpadra

168

Sadhvi Nirnay Prabha

Balotara

1822

Pachpadra

169

Sadhvi Shivmala

Tamkor

1350

Baytu

4

170

Sadhvi Amit Rekha

Kavas

1522

Baytu

171

Sadhvi Manisha Prabha

Asotara

1679

Baytu

172

Sadhvi Arham Prabha

Kanana

1706

Baytu

173

Sadhvi Madhu Rekha

Gangashahar

1367

Pali

6

174

Sadhvi Sangh Prabha

Rajaldesar

1433

Pali

175

Sadhvi Savita Shree

Sardarshahar

1429

Pali

176

Sadhvi Suvrat Yasha

Sardarshahar

1555

Pali

177

Sadhvi Madhu Yasha

Gangashahar

1630

Pali

178

Sadhvi Pranshu Prabha

Balotara

1823

Pali

179

Sadhvi Pavan Prabha

Sri Dungargarh

1475

Barmer

4

180

Sadhvi Prabodh Yasha

Udasar

1624

Barmer

181

Sadhvi Aatm Yasha

Shahada

1704

Barmer

182

Sadhvi Ramya Prabha

Gangashahar

1831

Barmer

183

Sadhvi Rati Prabha

Balotara

1513

Jodhpur (Sardarpura)

3

184

Sadhvi Kala Prabha

Balotara

1509

Jodhpur (Sardarpura)

185

Sadhvi Manogya Yasha

Tapara

1743

Jodhpur (Sardarpura)

Bikaner Area: 

Chaturmasik Places 

24 Monks 22

Nuns 141

 

 

186

Muni Rajkaran

Gangashahar

565

Bhinasar

6

187

Muni Panmal

Gangashahar

613

188

Muni Munivrat

Gangashahar

676

189

Muni Girish Kumar

Bhabhar

758

190

Muni Piyush Kumar

Gangashahar

782

191

Muni Vineet Kumar

Gangashahar

788

192

Muni Tarachand

Rasisar

579

Sardarshahar

4

193

Muni Sumati Kumar

Gangashahar

716

194

Muni Devary Kumar

Bhusawal

776

195

Muni Aditya Kumar

Gangashahar

820

196

Muni Vatsraj

Ladnun

601

Momasar

3

197

Muni Devendra Kumar

Tamkor

741

198

Muni Arjav Kumar

Sri Dungargarh

836

199

Muni Shanti Kumar

Sujangarh

685

Gangashahar

3

200

Muni Shreyans Kumar

Gangashahar

691

201

Muni Vimal Vihari

Tamkor

764

202

Muni Madan Kumar

Samdari

737

Chhapar

4

203

Muni Manas Kumar

Sisay

753

204

Muni Siddharth Kumar

Korda

813

205

Muni Vikas Kumar

Rajaldesar

817

206

Muni Jambu Kumar

Sardarshahar

740

Sujangarh

2

207

Muni Dhaval Kumar

Tosham

842

208

Sadhvi Pankumari (First)

Sri Dungargarh

1070

Bikaner (Tulsi Sadhna)

6

209

Sadhvi Param Yasha

Bidasar

1514

210

Sadhvi Vinmra Yasha

Gangashahar

1646

211

Sadhvi Mukta Prabha

Sri Dungargarh

1702

212

Sadhvi Lakshya Prabha

Marvar Junction

1719

213

Sadhvi Navya Prabha

Marvar Junction

1798

214

Sadhvi Vijay Shree

Sardarshahar

1145

Udasar

4

215

Sadhvi Urmila Kumari

Gangashahar

1401

216

Sadhvi Mridul Yasha

Borawar

1687

217

Sadhvi Gyan Yasha

Baytu

1775

218

Sadhvi Pan Kumari (Second)

Sri Dungargarh

1149

Lunkaransar

5

219

Sadhvi Mula

Fatehgarh

1207

220

Sadhvi Mangal Yasha

Fatehgarh

1527

221

Sadhvi Apurv Yasha

Pachpadra

1751

222

Sadhvi Akshay Prabha

Bav

1790

223

Sadhvi Hulasa

Gangashahar

1172

Deshnok

6

224

Sadhvi Jyoti Shree

Sri Dungargarh

1313

225

Sadhvi Hmelata

Bela

1502

226

Sadhvi Samanvay Prabha

Sri Dungargarh

1664

227

Sadhvi Archana Shree

Surat

1695

228

Sadhvi Jitendra Prabha

Sri Dungargarh

1824

229

Sadhvi Rajimati 

Ratangarh

1222

Nokhamandi

10

230

Sadhvi Kankumari

Churu

1126

231

Sadhvi Mankumari

Churu

1133

232

Sadhvi Karuna Shree

Sujangarh

1326

233

Sadhvi Samta Shree

Rajaldesar

1343

234

Sadhvi Arhat Prabha

Sardarshahar

1469

235

Sadhvi Sanvar Yasha

Kavas

1643

236

Sadhvi Kusum Prabha

Charbhuja

1698

237

Sadhvi Pulkit Yasha

Pachpadra

1739

238

Sadhvi Prabhat Prabha

Bikaner

1804

239

Sadhvi Ratan Shree

Sri Dungargarh

1230

Hanumangarh Town

6

240

Sadhvi Suvrata

Sri Dungargarh

1279

241

Sadhvi Kulbala

Sri Dungargarh

1364

242

Sadhvi Suman Prabha

Sri Dungargarh

1365

243

Sadhvi Kartik Prabha

Boraj

1825

244

Sadhvi Chintan Prabha

Boraj

1827

245

Sadhvi Mainraya

Kaisur

1245

Bikaner (Lal Kothi)

6

246

Sadhvi Mridula Kumari

Chikmanglur

1393

247

Sadhvi Sanveg Shree

Sri Dungargarh

1413

248

Sadhvi Jayantmala

Tapara

1568

249

Sadhvi Sankalp Prabha

Balotara

1677

250

Sadhvi Maryada Prabha

Koyal

1699

251

Sadhvi Saroj Kumari

Mumbai

1276

Rajgarh

6

252

Sadhvi Chnadralekha

Ladnun

1380

253

Sadhvi Prabhavana Shree

Tamkor

1398

254

Sadhvi Som Prabha

Ladnun

1442

255

Sadhvi Punya Yasha

Bidasar

1516

256

Sadhvi Bodhi Prabha

Bhinasar

1833

257

Sadhvi Kanak Shree

 Ladnun

1278

Gangashahar(Shnati Pratishthan)

6

258

Sadhvi Veena Kumari

Sardarshahar

1392

259

sadhvi Madhulata

Gangashahar

1453

260

Sadhvi Madhulekha

Gangashahar

1560

261

Sadhvi Sanyam Prabha

Sardarshahar

1596

262

Sadhvi samiti Prabha

Ambajogai

1816

263

Sadhvi Suprabha

Sri Dungargarh

1282

Sri Dungargarh

12

264

Sadhvi Chand Kumari

Ratananagar

1128

265

Sadhvi Gyan Prabha

Sardarshahar

1306

266

Sadhvi Kirti Shree

Taranagar

1323

267

Sadhvi Riju Shree

Sri Dungargarh

1325

268

Sadhvi Krishna Kumari

Padampura

1377

269

Sadhvi Mukti Prabha

Sirsa

1400

270

Sadhvi Manisha Shree

Charwas

1478

271

Sadhvi Sampat Prabha

Sri Dungargarh

1559

272

Sadhvi Udit Yasha

Jasol

1618

273

Sadhvi Keval Yasha

Bhuj

1642

274

Sadhvi Mukul Yasha

Asotara

1736

275

Sadhvi Vinay Shree (Second)

Sri Dungargarh

1286

Ratangarh

19

276

Sadhvi Jagvtsala

Bidasar

1439

277

Sadhvi Atul Prabha

Dahod

1653

278

Sadhvi Vasudha Shree

Surat

1670

279

Sadhvi Pavan Yasha

jasol

1783

280

Sadhvi Lajjavati

Sardarshahar

1304

Gangashahar (Seva Kendra)

19

281

Sadhvi Prabal Yasha

Chhapar

1535

282

Sadhvi Prakashvati

Sisay

1259

283

Sadhvi Vijay Shree

Sardarshahar

1063

284

Sadhvi Vijay Kumari

Chhapar

1235

285

Sadhvi Gynavati

Ladnun

1287

286

Sadhvi Madhumati

Tamkor

1289

287

Sadhvi Ashavati

Nokha

1398

288

Sadhvi Lavanya Shree

K.J.F

1375

289

Sadhvi Deepmala

Sri Ganganagar

1417

290

Sadhvi Kalyan Mitra

Gangashahar

1446

291

Sadhvi Kirti Yasha

Gangashahar

1537

292

Sadhvi Manu Yasha

 Lachhuda

1606

293

Sadhvi Saurabh Prabha

Dhulia

1615

294

Sadhvi Vineet Yasha

Sujangarh

1629

295

Sadhvi Suyash Prabha

Dhulia

1655

296

Sadhvi Siddhant Shree

Madka

1691

297

Sadhvi Kanta Shree

Ratangarh

1716

298

Sadhvi Sagar Prabha

Churu

1812

299

Sadhvi Jay Prabha

Sri Dungargarh

1314

Pilibanga

4

300

Sadhvi Shashi Rekha

Bav

1360

301

Sadhvi Kant Prabha

Udasar

1590

302

Sadhvi Rohit Prabha

Churu

1821

303

Sadhvi Sanyam Shree

Ratangarh

1315

Churu

4

304

Sadhvi Prem Prabha

Ladnun

1520

305

Sadhvi Sahaj Prabha

Tapara

1567

306

Sadhvi Prasiddhi Prabha

Tapara

1810

307

Sadhvi Basant Prabha

Rajaldesar

1334

Joravarpura

4

308

Sadhvi Sankalp Shree

Kunauli Bazar

1459

309

Sadhvi Kalpmala

Gangashahar

1561

310

Sadhvi Rohit Yasha

Pachpadra

1753

311

Sadhvi Amit Prabha

Bidasar

1340

Bidasar

23

312

Sadhvi Som Yasha

Gangashahar

1517

313

Sadhvi Ajit Prabha

Lava Sardargarh

1139

314

Sadhvi Bhagvati

Bav

1292

315

Sadhvi Man Kumari

Bidasar

959

316

Sadhvi Pan Kumari 

Jaipur

1127

317

sadhvi Rai Kumari

Jaipur

1131

318

Sadhvi Shashi Prabha

Bidasar

1168

319

Sadhvi Gun Shree

Ladnun

1224

320

Sadhvi Madan Shree

Bidasar

1244

321

Sadhvi Vasumati

Sardarshahar

1250

322

sadhvi Indumati

Aboharmandi

1275

323

Sadhvi Shraddha Shree

Udaipur

1309

324

Sadhvi Kul Prabha

Bidasar

1339

325

Sadhvi Kanchanmala

Sardarshahar

1355

326

sadhvi Dhurva Rekha

Sardarshahar

1436

327

Sadhvi Riju Pragya

Bav

1448

328

Sadhvi Nay Shree

charwas

1479

329

Sadhvi Deep Yasha

Dhulia

1525

330

Sadhvi Saral Yasha

Momasar

1604

331

Sadhvi Rishi Prabha

Gangashahar

1660

332

Sadhvi Jeet Yasha

Sri Dungargarh

1715

333

Sadhvi Riju Prabha

`sakri

1828

334

Sadhvi Ujjwal Rekha

Sardarshahar

1421

Kalu

7

335

Sadhvi Bidama

Pipli

1100

336

Sadhvi Amrit Prabha

Sardarshahar

1524

337

Sadhvi Smit Prabha

Jasol

1611

338

Sadhvi Gaurav Prabha

Jasol

1613

339

Sadhvi Hem Prabha

Samdari

1768

340

Sadhvi Namra Prabha

Sardarshahar

1830

341

Sadhvi Kundan Rekha

Hisar

1427

Rajaldesar (Seva Kendra)

8

342

Sadhvi Prabha Shree

Bav

1359

343

Sadhvi Laghima Shree

Sardarshahar

1395

344

Sadhvi Dharam Yasha

Bidasar

1515

345

Sadhvi Saubhagya Yasha

Sardarshahar

1605

346

Sadhvi Saras Prabha

Balotara

1612

347

Sadhvi Kalyan Yasha

Bhiwani

1657

348

Sadhvi Jayant Prabha

Pachpadra

1738

Udaipur Area:

Chaturmasik Places-11

Monks-13

Nuns-27

 

 

349

Muni Jatanmal

Ladnun

602

Rajnagar

2

350

Muni Anand Kumar

Kalu

751

351

Muni Harshlal

Lachhuda

611

Relmagra

3

352

Muni Prabodh Kumar

Shahada

810

353

Muni Ganbhakt

Kelwa

838

354

Muni Ravindra Kumar

Gogunda

665

Sayra

3

355

Muni Dinkar

Ladnun

816

356

Muni Shanti Priy

Deoria

823

357

Muni Bhupendra Kumar

Ladnun

703

Kelwa

2

358

Muni Padam Kumar

Rajaldesar

793

359

Muni Dharmesh Kumar

Kanjivaram

742

Udaipur

3

360

Muni Vinod Kumar

Churu

765

361

Muni Yashwant Kumar

Jasol

791

362

Sadhvi Dhan Shree

Sardarshahar

1266

Shishoda

4

363

Sadhvi Sheel Yasha

Sandva

1548

364

Sadhvi Salil Yasha

Asadha

1682

365

Sadhvi Vidit Prabha

Sayra

1840

366

Sadhvi Gunmala

Udaipur

1291

Deogarh

3

367

Sadhvi Shanti Prabha

Rajaldesar

1577

368

Sadhvi Preksha Prabha

Rajnagar

1764

369

Sadhvi Kamal Prabha

Boraj

1333

Kankroli

5

370

Sadhvi Priyadarshana

Suratgarh

1456

371

Sadhvi Arogya Yasha

Pachpadra

1778

372

Sadhvi Jagat Yasha

Pachpadra

1785

373

Sadhvi Shatabdi Prabha

Aarni

1841

374

Sadhvi Shanta Kumari

Gangashahar

1371

Nathdwara

4

375

Sadhvi Chandravati

Gangashahar

1357

376

Sadhvi Lalit Yasha

Chennai

1614

377

Sadhvi lokottar Prabha

Gangashahar

1818

378

Sadhvi Kirtilata

Bangalore

1408

Udaipur

6

379

Sadhvi Shantilata

Bangalore

1410

380

Sadhvi Punam Prabha

Bangalore

1556

381

Sadhvi Shresth Prabha

Bangalore

1654

382

Sadhvi Gaurav Yasha

Fatehgarh

1685

383

Sadhvi Navin Prabha

Fatehgarh

1811

384

Sadhvi Punya Prabha

Barmer

1440

Amet

5

385

Sadhvi Darshan Prabha

Barmer

1510

386

Sadhvi Nirmal Prabha

Barmer

1647

387

Sadhvi Jin Yasha

Sardarshahar

1745

388

Sadhvi Vidhi Prabha

Kanana

1772

Ajmer Area:

Chaturmasik Places-9

Monks 18

Nuns-29

 

 

389

Muni Prithviraj

Sri Dungargarh

563

Borawar

3

390

Muni Paras Kumar

Lachhuda

743

391

Muni Atmanand

Sri Dungargarh

849

392

Muni Vimal Kumar

Taranagar

666

Ladnun (JVB)

12

393

Muni Vijayraj

Rajgarh

621

394

Muni Mohanlal

Sadulpur

568

395

Muni Ridhkaran

Sujangarh

552

396

Muni Jindas

Sisay

707

397

Muni Madhu Kumar

Sardarshahar

717

398

Muni Nirmal Kumar

Rajgarh

721

399

Muni Madhur Kumar

Balotara

760

400

Muni Akshay Kumar

Balotara

777

401

Muni Dhanya Kumar

Bidasar

799

402

Muni Kanti Kumar

Tapara

803

403

Muni Ajay Prakash

Rajgarh

805

404

Muni Darshan Kumar

Lava Sardargarh

735

Gangapur

3

405

Muni Swastik Kumar

Ladnun

798

406

Muni Suparshwa Kumar

Ladnun

856

407

Sadhvi Jasvati

Sardarshahar

1251

Asind

4

408

Sadhvi Jyotsna Kumari

Gangashahar

1430

409

Sadhvi Rishabh Prabha

Sardarshahar

1468

410

Sadhvi Anekant Prabha

Ahmedabad

1632

411

Sadhvi Shubhvati

Sisay

1265

Chhoti Khatu

4

412

Sadhvi Sanvar Prabha

Nokha

1551

413

Sadhvi Sampurn Yasha

Sardarshahar

1633

414

Sadhvi Maulik Prabha

Tapra

1725

415

Sadhvi Kanak Shree

Rajgarh

1284

Bhilwara

4

416

Sadhvi Nirmal Yasha

Sardarshahar

1542

417

Sadhvi Manan Yasha

Lachhuda

1686

418

Sadhvi Gambhir Prabha

Nokha

1817

419

Sadhvi Kamal Prabha

Ladnun

1321

Ajmer

5

420

Sadhvi lalitkala

Gangashahar

1451

421

Sadhvi Yog Prabha

Gangashahar

1598

422

Sadhvi Manjula Shree

Balotara

1709

423

Sadhvi Smriddhi Prabha

Lunkaransar

1801

424

Sadhvi Vishad Pragya

Bidasar

1403

Kishangarh

4

425

Sadhvi Prasham Yasha

Jetomandi

1640

426

Sadhvi Shreyas Prabha

Nendeshma

1720

427

Sadhvi Mandar Prabha

Jasol

1807

428

Sadhvi Ujjwal Prabha

Lonar

1601

Ladnun (Seva Kendra)

8

429

Sadhvi Suraj Kumari

Sadulpur

1190

430

Sadhvi Sheelvati

Ladnun

1330

431

Sadhvi Kalpana Shree

Adsar

1385

432

Sadhvi Mukti Shree

Fatehgarh

1499

433

Sadhvi Kumud Yasha

Ladnun

1536

434

Sadhvi Anupreksha Shree

Lonar

1602

435

Sadhvi Sanmati Prabha

Bhusawal

1729

Jaipur-Bharatpur Area:

Chaturmasik Places-4

Monks 4

Nuns 13

 

 

436

Muni Sukhlal

Sujangarh

598

Jaipur (Shyamnagar)

4

437

Muni Mohjeet Kumar

Rajgarh

701

438

Muni Bhavya Kumar

Bhinasar

796

439

Muni Jayesh Kumar

Mumbai

861

440

Sadhvi Ratan Shree

Ladnun

1226

441

Sadhvi Ramavati

Bidasar

1356

442

Sadhvi Shukla Prabha

Sardarshahar

1473

443

Sadhvi Him Shree

Sardarshahar

1480

444

Sadhvi Mukti Yasha

Ratangarh

1547

445

Sadhvi Chaitanya Yasha

Sayra

1762

446

Sadhvi Satya Prabha

Deogarh

1331

Sawai Madhopur (Adarshnagar)

3

447

Sadhvi Dhyan Prabha

Chennai

1580

448

Sadhvi Shrut Prabha

Kalyanpura

1675

449

Sadhvi Mangal Prabha

Ladnun

1441

Jaipur (Milap Bhawan)

4

450

Sadhvi Suman Kumari

Chhapar

1390

451

Sadhvi Sam Prabha

Momasar

1579

452

Sadhvi Pranav Prabha

Bidasar

1826

Hariyana State:

Chaturmasik Places-10

Monks-6

Nuns-44

 

 

453

Muni Dharmchand (Peeyush)

Gangashahar

585

Hansi

3

454

Muni Rashmi Kumar

Gangashahar

780

455

Muni Priyanshu Kumar

Mysore

858

456

Muni Kuldeep Kumar

Sardarshahar

727

Bhiwani

3

457

Muni Sambhav Kumar

Gangashahar

722

458

Muni Mukul Kumar

Peethas

785

459

Sadhvi Rajkumari

Nohar

1185

Hisar (Tulsi Seva Kendra)

9

460

Sadhvi Shubh Prabha

Rajgarh

1578

461

Sadhvi Jayshree

Nohar

1183

462

Sadhvi Rama Kumari

Nohar

1256

463

Sadhvi Jaymala

Nohar

1288

464

Sadhvi Kant Yasha

Taranagar

1563

465

Sadhvi Kushal Vibha

Chas Bokaro

1584

466

Sadhvi Neeti Prabha

Pipad

1694

467

Sadhvi Unnat Yasha

Samdari

1776

468

Sadhvi Mohan Kumari

Sri Dungargarh

1192

Sivani

6

469

Sadhvi Premlata

Sri Dungargarh

1354

470

Sadhvi Garima Shree

Ladnun

1396

471

Sadhvi Lok Prabha

Ladnun

1471

472

Sadhvi Laghav Prabha

Bangalore

1842

473

Sadhvi Manasvi Prabha

Bangalore

1845

474

sadhvi Kanchan Kumari

Ladnun

1205

Jind

4

475

Sadhvi Siddh Prabha

Ramsinhji ka gura

1591

476

Sadhvi Malay Yasha

Udhana

1621

477

Sadhvi Astha Prabha

Ramsinhji ka gura

1700

478

Sadhvi Bhagvati

Sri Dungargarh

1248

Hisar (Katla, Ramlila)

7

479

Sadhvi Manju Kumari

Sri Dungargarh

1273

480

Sadhvi Sharad Prabha

Ladnun

1472

481

Sadhvi Parimal Prabha

Gangashahar

1592

482

Sadhvi Niyati Prabha

Asind

1595

483

Sadhvi Atul Yasha

Asind

1663

484

Sadhvi Som Shree

Lonar

1692

485

Sadhvi Chandrakala

Hisar

1253

Barvala

4

486

Sadhvi Pratibha shree

Gangashahar

1447

487

Sadhvi Vikas Prabha

Gangashahar

1659

488

Sadhvi Pulkit Prabha

Barpeta Road

1814

489

Sadhvi Prashamrati

Taranagar

1336

Uchana Mandi

5

490

Sadhvi Amit Yasha

Gangashahar

1575

491

Sadhvi Karunya Prabha

Sri Dungargarh

1668

492

Sadhvi Sangit Prabha

Jasol

1678

493

Sadhvi Bhavya Yasha

Jasol

1782

494

Sadhvi Pramod Shree

Pachpadra

1373

Tohana

4

495

Sadhvi Dhan Kumari

Sardarshahar

1174

496

Sadhvi Vijay Prabha

Balotara

1511

497

Sadhvi Adarsh Prabha

Balotara

1569

498

Sadhvi Jinbala

Gangashahar

1452

Sirsa

5

499

Sadhvi Chetana Shree

Sardarshahar

1118

500

Sadhvi Labhvati

Bav

1362

501

Sadhvi Karuna Prabha

Gangashahar

1676

502

Sadhvi Bhavya Prabha 

Titilagarh

1803

Union Territory:

Chaturmasik Places-1

Monks-2

 

 

 

503

Muni Vinay Kumar

Sardarshahar

655

Chandigarh

2

504

Muni Abhay Kumar

Sardarshahar

675

Punjab State:

Chaturmasik Places-9

 

Nuns-37

 

 

505

Sadhvi Man Kumari

Sardarshahar

1177

Mansa Mandi

5

506

Sadhvi Kushal Pragya

Sujangarh

1445

507

Sadhvi Kirti Rekha

Umra

1462

508

Sadhvi Kamal Yasha

Momasar

1483

509

Sadhvi Indu Yasha

Sardarshahar

1626

510

Sadhvi Vidhyavati (First)

Sri Dungargarh

1231

Jagrao

4

511

Sadhvi Divya Prabha

Gogunda

1432

512

Sadhvi Surya Yasha

Sri Dungargarh

1518

513

Sadhvi prashst Prabha

Asotara

1808

514

Sadhvi Yashodhara

Ladnun

1281

Sunam

6

515

Sadhvi neeti Shree

Deogarh

1324

516

Sadhvi Anand Prabha

Hisar

1428

517

Sadhvi Amrit Yasha

Ladnun

1534

518

sadhvi Riju Yasha

Parihara

1539

519

Sadhvi Tarun Yasha

Jasol

1683

520

Sadhvi Ujjwal Kumari

Sisay

1283

Patara

4

521

Sadhvi Suraj Prabha

Tamkor

1487

522

Sadhvi Lavanya Yasha

Tamkor

1638

523

Sadhvi Naitik Prabha

Sindhnur

1844

524

Sadhvi Suman Shree

Bidasar

1285

Ludhiana

5

525

Sadhvi Surekha

Charwas

1420

526

Sadhvi Madhurlata

Ramsinhji ka gura

1503

527

Sadhvi Manan Prabha

Udasar

1576

528

Sadhvi Riddhi Shree

Mujffarnagar

1744

529

Sadhvi Manju Prabha

Chhapar

1332

Sangrur

3

530

Sadhvi Manjulata

Ladnun

1500

531

Sadhvi Guru Yasha

Ladnun

1574

532

Sadhvi Sanyam Prabha

Hansi

1378

Rampuraful

4

533

Sadhvi Shashikala

Hansi

1482

534

Sadhvi Ujjwal Yasha

Hansi

1735

535

Sadhvi Chinmay Prabha

Hansi

1836

536

Sadhvi Kamal Rekha

Ladnun

1422

Longowal

3

537

Sadhvi Lalit Rekha

Chhoti Khatu

1533

538

Sadhvi Chandra Yasha

Ladnun

1645

539

Sadhvi jagat Prabha

Hisar

1484

Dhuri

3

540

Sadhvi Sulekha

Hisar

1486

541

Sadhvi Mandar Yasha

Hisar

1837

Gujarat State:

Chaturmasik Places-7

Monks-3

Nuns-28

 

 

542

Muni Rakesh Kumar

Sujangarh

603

Ahmedabad (Shahibag)

3

543

Muni Sudhakar

Rajaldesar

792

544

Muni Deep Kumar

Rajgarh

812

545

Sadhvi Ram Kumari

Sardarshahar

1155

Ahmedabad (Kankria Maninagar)

5

546

Sadhvi Vinay Prabha

Sardarshahar

1467

547

Sadhvi Aatm Prabha

Sardarshahar

1554

548

Sadhvi Suvidhi Prabha

Sri Dungargarh

1666

549

Sadhvi Moksha Prabha

Gwalior

1813

550

Sadhvi Kailashvati

Sisay

1260

Surat (Citylight)

5

551

Sadhvi Lalita Shree

Tamkor

1418

552

Sadhvi Pankaj Shree

Ladnun

1498

553

Sadhvi Sharda Prabha

Badanikala

1718

554

Sadhvi Samyktva Yasha

Samdari

1759

555

Sadhvi Sadhana Shree

Sardarshahar

1301

Ahmedabad (Amraivadi)

4

556

Sadhvi Vimal Prabha

Bidasar

1363

557

Sadhvi Sanmati Shree

Sardarshahar

1476

558

Sadhvi Jagrit Yasha

Nokha

1688

559

Sadhvi Kanak Rekha

Sri Dungargarh

13836

Bhuj

4

560

Sadhvi Gunpreksha

Udasar

1463

561

Sadhvi Samvar Vibha

Shahada

1588

562

Sadhvi Keval Prabha

Chembur

1693

563

Sadhvi Nirvan Shree

Sri Dungargarh

1409

Surat (Udhana)

6

564

Sadhvi Yogkshem Prabha

Bav

1558

565

Sadhvi Lavanya Prabha

Charbhuja

1600

566

Sadhvi Kundan Yasha

Sri Dungargarh

1627

567

Sadhvi Mudit Prabha

Gangashahar

1662

568

Sadhvi Madhur Prabha

Chennai

1806

569

Sadhvi Kundan Prabha

Udasar

1444

Gandhidham

4

570

Sadhvi Vidhyut Prabha

Momasar

1474

571

Sadhvi Kiran Yasha

Katabhanji

1607

572

Sadhvi Charitra Prabha

Jasol

1631

Maharashtra State:

Chaturamasik Place-14

Monks-13

Nuns-44

 

 

573

Muni Mahendra Kumar

Mumbai

658

Mumbai (Kalbadevi)

6

574

Muni Ajit Kumar

Gangashahar

714

575

Muni Amrit Kumar

Jhabua

744

576

Muni Abhijit Kumar

Bav

808

577

Muni Jagrit Kumar

Bav

840

578

Muni Siddh Kumar

Mumbai

847

579

Muni Sanjay Kumar

Diver

681

Mumbai (Ghatkopar)

3

580

Muni Prasnna Kumar

Diver

708

581

Muni Prakash Kumar

Diver

699

582

Muni Jinesh Kumar

Jasol

729

Shahada

2

583

Muni Parmanand

Gangashahar

781

584

Muni Arhat Kumar

Padrada

736

Dhulia

2

585

Muni Bharat Kumar

Amalner

795

586

Sadhvi Nagina

Tadgarh

1214

Mumbai (Kandivali)

5

587

Sadhvi Padamavati

Shahda

1221

588

Sadhvi Gaveshana Shree

Samdari

1507

589

Sadhvi Meru Prabha

Koppal

1673

590

Sadhvi Mayank Prabha

Shahda

1705

591

Sadhvi Lalit Prabha

Sardarshahar

1320

Palghar

3

592

Sadhvi Amit Shree

Sardarshahar

1485

593

Sadhvi Divya Yasha

Bagumunda

1746

594

Sadhvi Madhubala

Momasar

1347

Vashi

5

595

Sadhvi Vigyan Shree

Sujangarh

1382

596

Sadhvi Maryada Shree

Gogunda

1497

597

Sadhvi saubhagya Shree

Rajaldesar

1672

598

Sadhvi Manjul Yasha

Asadha

1788

599

Sadhvi Satyavati

Hansi

1352

Aurngabad

4

600

Sadhvi Punya Darshana

Suratgarh

1457

601

Sadhvi Shashi Pragya

Tamkor

1637

602

Sadhvi Sambodh Yasha

Partur

1771

603

Sadhvi Saraswati

Hansi

1358

Mumbai (vasai)

5

604

Sadhvi Sanveg Prabha

Lunkaransar

1381

605

Sadhvi Nandita Shree

jasol

1723

606

Sadhvi Tarun Prabha

Jasol

1724

607

Sadhvi Labdhi Yasha

Jasol

1777

608

Sadhvi Somlata

Gangashahar

1370

Mumbai (Bhayndar)

5

609

Sadhvi Shakuntala

Balotara

1431

610

Sadhvi Sanchit Yasha

Sardarshahar

1564

611

Sadhvi Jagrit Prabha

Sindhikela

1671

612

Sadhvi Rakshit Prabha

Jodhpur

1793

613

Sadhvi Anima Shree

Momasar

1399

Mumbai (Vile Parle)

6

614

Sadhvi Mangal Pragya

Momasar

1756

615

Sadhvi Karnika Shree

Samdari

1508

616

Sadhvi Sudha Prabha

Momasar

1651

617

Sadhvi Samatv Yasha

Momasar

1667

618

Sadhvi Maitri Prabha

Samdari

1674

619

Sadhvi Swarn Rekha

Sri Dungargarh

1414

Nagpur

4

620

Sadhvi Swastika Shree

Sri Dungargarh

1571

621

Sadhvi Sudhanshu Prabha

Sri Dungargarh

1669

622

Sadhvi Gautam Yasha

Gangashahar

1792

623

Sadhvi Labdhi Shree

Ahmedabad

1437

Latur

3

624

Sadhvi Hem Yasha

Ahmedabad

1571

625

Sadhvi Aradhana Shree

Ahmedabad

1690

626

Sadhvi Sudarshana Shree

Sardarshahar

1492

Jaisinghpur

4

627

Sadhvi Puneet Yasha

Bidasar

1625

628

Sadhvi Lakshit Prabha

Sri Dungargarh

1665

629

Sadhvi Pragati Prabha

Pilibanga

1802

Madhya Pradesh State:

Chaturmasik Places-4

Monks-8

Nuns-5

 

 

630

Muni Suresh Kumar

Harnava

659

Indore

3

631

Muni Sambodh Kumar

Adsar

787

632

Muni Pavan Kumar

Lunkaransar

862

633

Muni Ramesh Kumar

Sardarshahar

715

Ujjain

2

634

Muni Hemraj

Sri Dungargarh

850

635

Muni Prithviraj

Jasol

762

Petalavad

3

636

Muni Chaitanya Kumar

Gangashahar

718

637

Muni Atul Kumar

Jagarao

837

638

Sadhvi Jin Rekha

Gangashahar

1368

Ratlam

5

639

Sadhvi Madhur Yasha

Gangashahar

1528

640

Sadhvi Shwet Prabha

Tamkor

1572

641

Sadhvi Dhaval Prabha

Baytu

1599

642

Sadhvi Mardav Yasha

Baytu

1748

Chhatisgarh State: 

Chaturmasik Places-2 

 

Nuns-8

 

 

643

Sadhvi Sangit Shree

Sri Dungargarh

1412

Raipur

4

644

Sadhvi Shanti Prabha

Ladnun

1470

645

Sadhvi Kamal Vibha

Sri Dungargarh

1586

646

Sadhvi Mudita Shree

Charbhuja

1701

647

Sadhvi Gupti Prabha

Taranagar

1434

Rajnandgaon

4

648

Sadhvi Kusumlata

Taranagar

1337

649

Sadhvi Maulik Yasha

Rajaldesar

1752

650

Sadhvi Bhavit Yasha

Asadha

1787

Orrisa State: 

Chaturmasik Places-2 

 

Nuns-8

 

 

651

Sadhvi Rakesh Kumari

Baytu

1387

Tushra

4

652

Sadhvi Malay Vibha

Ladnun

1583

653

Sadhvi vipul Yasha

Tushra

1758

654

Sadhvi Jigyasa Prabha

Tushra

1766

655

Sadhvi samyak Prabha

Sardarshahar

1489

Cuttack

4

656

Sadhvi saumya Prabha

Sardarshahar

1461

657

Sadhvi Malay Prabha

Gogunda

1530

658

Sadhvi Vardhman Yasha

Byavar

1770

Bihar State: 

Chaturmasik Places-1 

Monks-3

 

 

 

659

Muni Kamal Kumar

Gangashahar

690

Araria Court

3

660

Muni Komal Kumar

Umri

769

661

Muni Akshay Prakash

Ahmedabad

807

West Bengal State: 

Chaturmasik Places-3 

Monks-5 

Nuns-10

 

 

662

Muni Dharamruchi

Momasar

669

South Howrah

5

663

Muni Alok Kumar

Lonar

770

664

Muni Him Kumar

Asadha

830

665

Muni Lakshya Kumar

Kolhapur

852

666

Muni Maulik Kumar 

Deshnok

853

667

Sadhvi Yashomati

Rajgarh

1280

South Kolkata

5

668

Sadhvi Kiranmala

Bhadara

1349

669

Sadhvi Rachana Shree

Tamkor

1488

670

Sadhvi Shital Yasha

Ratangarh

1549

671

Sadhvi Jayant Yasha

Gangashahar

1628

672

Sadhvi Trishala Kumari

Sujangarh

1455

Kolkata Purvanchal

5

673

Sadhvi Mani Prabha

Chhapar

1338

674

Sadhvi Punit Prabha

Titilagarh

1505

675

Sadhvi Kalp Yasha

Sri Dungargarh

1703

676

Sadhvi Rashmi Prabha

Pallavaram

1843

Andhra Pradesh State: 

Chaturmasik Places-1 

 

Nuns-4

 

 

677

Sadhvi Kunthu Shree

Umara

1366

Vishakhapatnam

4

678

Sadhvi Kanchan Rekha

Bav

1379

679

Sadhvi Sumangala Shree

Sisay

1661

680

Sadhvi Sulabh Yasha

Sisay

1740

Telangana State: 

Chaturmasik Places-1 

 

Nuns-4

 

 

681

Sadhvi Piyush Prabha

Sardarshahar

1523

Hyderabad

4

682

Sadhvi Bhavana Shree

Udayramsar

1449

683

Sadhvi Sudha Kumari

Bidasar

1494

684

Sadhvi Dipti Yasha

Richher

1749

Karnataka State: 

Chaturmasik Places-6 

Monks-7 

Nuns-21

 

 

685

Muni Munisuvrat

Bidasar

689

Hubli

2

686

Muni Mangal Prakash

Asind

806

687

Muni Ranjeet Kumar

Rajaldesar

693

Bangalore (Vijaynagar)

4

688

Muni Gyanendra Kumar

Ladnun

709

689

Muni Vimlesh Kumar

atma

789

690

Muni Subodh Kumar

Tambaram

834

691

Muni Ramaniy Kumar

Chhapar

851

692

Sadhvi Vidhyavati (Second)

Sri Dungargarh

1252

Koppal

5

693

Sadhvi Priyvanda

Chennai

1407

694

Sadhvi Prerna Shree

Chennai

1506

695

Sadhvi Mridu Yasha

Balotara

1617

696

Sadhvi Riddhi Yasha

Chennai

1757

697

Sadhvi Kanchan Prabha

Sujangarh

1318

Bangalore (Yashwantpur)

5

698

Sadhvi Manju Rekha

Bav

1361

699

Sadhvi Udit Prabha

Uklanamandi

1464

700

Sadhvi Nirbhay Prabha

Bav

1566

701

Sadhvi Chelana Shree

Bav

1689

702

Sadhvi Madhusmita

Sardarshahar

1435

Hasan

7

703

Sadhvi Swasth Prabha

Sardarshahar

1594

704

Sadhvi Bhav Yasha

Kalu

1608

705

Sadhvi Vineet Prabha

Adsar

1635

706

Sadhvi Kul Vibha

Bidasar

1636

707

Sadhvi Sahaj Yasha

Ladnun

1639

708

Sadhvi Malli Prabha

Kalu

1658

709

Sadhvi Kavyalata

Gadana

1501

Bangalore (Gandhinagar)

4

710

Sadhvi Jyoti Yasha

Kalu

1656

711

Sadhvi Surabhi Prabha

Ladnun

1712

712

Sadhvi Vaibhav Yasha

Mudgeri

1741

Tamilnadu State: 

Chaturmasik Places-2 

Monks-3 

Nuns-4

 

 

713

Muni Prashant Kumar

Udasar

720

Chennai (Sahukarpet)

714

Muni Kumud Kumar

Jodhpur

775

715

Muni Naresh Kumar

Badanikala

801

716

Sadhvi Pragya Shree

Tasol

1504

Salem

4

717

Sadhvi Saral Prabha

Sardarshahar

1552

718

sadhvi Vinay Prabha

Gangashahar

1597

719

Sadhvi Pratik Prabha

Kesinga

1797

Nepal Country: 

Chaturmasik Places-1 

 

Nuns-4

 

 

m720

Sadhvi Pramila Kumari

Sujangarh

1391

Biratnagar

4

721

Sadhvi Astha Shree

Bangalore

1557

722

Sadhvi Sudarshan Prabha

Momasar

1649

723

Sadhvi Param Prabha

Bidasar

1763

Sumary:

 

 

 

 

 

States of India

17+Nepal 

Total Chaturmasik Places

132

Groups of Monks

38

Groups of Nuns

94

Total Monks

173

Total Nuns

550

Total Saints

723

Share this page on: